انواع شوک و علائم آن ها‎

 

در این بخش شما را با انواع شوک آشنا می کنیم و علائم انواع شوک ها را توضیح می دهیم. تعریف شوک: شوک یک وضعیت پاتوفیزیولوژیک ناشی از بی کفایتی سیستم جریان خون در خون رسانی به ارگان های حیاتی است که میتواند منجر به اسیب بافتی شدید و مرگ شود.

انواع شوک: بر اساس عامل ایجاد کننده ی شوک تقسیم بندی های مختلفی از شوک وجود دارد شامل:
شوک هیپوولومیک: در اغلب موارد به دلیل دهیدراتاسیون شدید ناشی از خونریزی یا گاستروانتریت ایجاد میشود.
شوک کاردیوژنیک: به علت نارسایی قلبی یا اختلالات قلبی-عروقی
شوک انسدادی: انسداد در مسیر سیستم گردش خون (امبولی ریه) که باعث اشکال در خون رسانی میشود.
شوک انفکاکی:  کاهش برون ده قلبی به دلایلی مثل سپسیس شوک انافیلاکسی تروما و صدمات نخاعی
علائم شوک هیپوولومیک: افت فشار خون سیستولیک زیر 80 میلیمتر جیوه کاهش نبض های محیطی – سیانور محیطی/ سردی اندام ها – اولیگوری و دهیدراتاسیون – کاهش سطح هوشیاری
علائم شوک کاردیوژنیک: افت فشار خون سیستولیک زیر 80 میلیمتر جیوه – تاکیکاردی – سیانوز محیطی –  بیقراری – تنگی نفس
علائم عمومی شوک: علائم هیپوکسی: نفس تند/ سیانوز/ بی قراری – کاهش حجم: رنگ پریدگی/ گیجی و کاهش هوشیاری – تاکیکاردی/ سردی اندام ها – تب لرز یا تعرق شدید(شوک گرم) هیپوتانسیون
این مطلب توسط آقای دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.