azolat

پژوهشگران مکانیسمی برای کمک به رشد عضلات کشف کرده اند که قادر است با سارکوپنیا که سبب کاهش مقادیر زیادی از توده عضلانی و کارکرد ماهیچه ها می شود و همراه با افزایش سن بوجود می آید، مقابله کند. پژوهشگران در حال تحقیق برای پیدا کردن  شیوه های گوناگون برای حفظ و ایجاد توده عضلانی در افراد پیر هستند.

در سارکوپنیا (Sarcopenia) بخش قابل توجهی از توده ی ماهیچه ای و عملکرد ماهیچه ها از بین می رود، این حالت با افزایش سن و همراه با برخی بیماریهای مزمن مانند دیابت، بالا بودن کلسترول و چاقی نیز مشاهده می شود. نتایج این تحقیق بصورت آنلاین در مجله ی FASEBمنتشر گردید.

محققان مرکز پیریدر دانشگاه Tuftsمکانیزمی برای مقابله با سارکوپنیا شناسایی کردند.

پاسخ بدن افراد به انجام ورزش های مقاومتی، ساخت عضلات است. محققان از 16 مرد سالم اما بی تحرک در این تحقیق ثبت نام کردند از این افراد خواسته شد یک دور ورزش استقامتی برای تحریک رشد عضلات انجام دهند از این افراد نمونه های بافتی قبل و بعد از 6 ساعت ورزش گرفته شد. نیمی از این افراد در دهه ی دوم زندگی خود بودند(جوان) و نیمی دیگر در دهه ی هفتم زندگی (پیری) بودند.

پرفسورRivas  می گوید: بمنظور ساخت پروتئین برای افزایش حجم ماهیچه ها، ژنهای خاصی باید روشن شوند، ما متوجه شدیم که در افراد مسن تعداد بسیار کمتری ژن در مقایسه با افراد جوان روشن هستند، این نشان می دهد که چرا ماهیچه های افراد مسن به ورزش به اندازه ی افراد جوان پاسخ نمی دهند.

دکتر Rivasو همکارانش مشاهده کردند که مقدار میکروRNAهای (مولکولهای کوچک RNAکه نقش برجسته ای در تنظیم ژنها دارند) بافت ماهیچه ای افراد مسن نسبت به افراد جوانتر کمتر است. این یکی از مراحلی است که در عضله سازی افراد مسن از دست رفته است و همین باعث می شود بافت عضلانی آنها نسبت به افراد جوان به ورزش کمتر پاسخ دهد.

دکترRivas  می گوید: بنظر می رسد کاهش این میکروRNAها سبب بروز زنجیره ای از وقایعی می شود که موجب کاهش بهره وری افراد مسن در پرورش ماهیچه ها می گردد.

از دست دادن عضلات با افزایش سن با مشکلات بهداشتی فراوانی در جوامعی که با پیری روبرو هستندهمراه است. پرفسورFielding  مدیر تغذیه و فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه تافتس می گوید : میزان توده ی عضلانی با متابولیسم ما گره خورده است و از دست دادن ماهیچه ها خطر ابتلا به بیماریهای متابولیک مانند دیابت نوع 2 و بیماریهای قلبی عروقی را افزایش می دهد، همچنین ما دریافتیم که برنامه های ورزشی متوسط ، از جمله تمرین های مقاومتی می تواند به شدت شانس فرد را در حفظ توانایی او برای راه رفتن پس از 70 سالگی افزایش دهد.

علاوه بر ورزش مقاومتی، دانشمندان در حال بررسی روش های مختلف برای حفظ و ایجاد توده ی عضلانی در افراد مسن هستند. در چندین تحقیق مشخص گردید ژن درمانی، غنی سازی تغذیه ای (مکمل های غذایی) و درمان با هورمونهای جایگزین می تواند به ساخت عضلات کمک کند.

دکترFielding  می گوید: شناسایی هدف میکروRNAمی تواند پیشرفت بزرگی در تحریک رشد ماهیچه ها در افراد مسن باشد.

نویسندگان مقاله معتقدند به دلیل کوچک بودن سایز این تحقیق لازم است این تحقیق در مدلهای کلینیکی در زنان و مردان بخصوص افرادیکه دچار سارکوپنیا هستند در جمعیت بزرگتری تکرار شود.

منبع-http://diabetestma.org