موارد مصرف كرم كلاسنت;
١.درمان سوختگي
٢.درمان جاي زخم
٣.تسريع در روند بهبود جاي زخم
٤.بهبود ليزر سوختگي
٥.بهبود جاي زخم جراحي
٦.بهبود ترك هاي ناشي از چاقي
٧.بهبود آفتاب سوختگي
٨.بهبود ساييدگي روي آسفالت
٩.درمان زخم پاى ديابتى
١٠.پيشگيرى از تاول جديد
١١.كاهش ترشحات منطقه آسيب ديده
‏‎

توزيع در داروخانه هاي سراسر كشور
ما راهكارهاى علمى درمان با گياهان دارويى را در اختيارتان قرار ميديم خوشحال ميشيم ما را دنبال كنيد