تصورات غلط در مورد لیپوساکشن دکتر شاهین کریمیان

لیپوساکشن دکتر شاهین کریمیان

چاقی عمومی و موضعی هر دو تاثير سوء قابل توجهي بر روي سلامت روحی و جسمی انسان دارد. تصوير ايده آل انسان مدرن از تنه و اندام خود تصويري مناسب و عاری از چاقي هاي موضعی و عمومی است. روش هاي متعدد نيز براي نيل به اندامي متناسب و وزني ايده آل ابداع شده است که هر يک کاربرد مخصوص خود را دارند.

دکتر شاهین کریمیان در این باره گفت: ليپوساکشن يا کشيدن چربي از زير پوست با لوله هاي متصل به دستگاه هاي مکنده يکي از روش ها ي درماني است که مزايا و محدوديت هاي خود را دارد.

در چه مواردی از لیپوساکشن استفاده می کنیم؟

1. تجمع چربي زير جلدي در بعضي نواحي بدن مثلا در قسمت تحتاني شکم در مردان، قسمت هاي خارجي ران در خانم ها و در جلوي گردن (غبغب) در هر دو جنس به رژيم هاي غذايي معمولي و فعاليت هاي ورزشي پاسخ نمي دهند و غالبا جنبه ژنتيکي دارد، از اين رو درمان اول براي آن ها ليپوساکشن است.

2.  ليپوساکشن فقط بر روي چربي هاي زير جلدي موثر است. در بيماراني که چاقي داخل شکمي، بخشی يا تمامي چاقي آن ها را سبب شده ليپوساکشن مناسب نيست.

3. در خانم هايي که به دنبال حاملگي هاي متعدد پوست شکمشان چروکيده و افتاده است يا بعد از کاهش وزن ناگهاني به دنبال ورزش ها و رژيم هاي شديد پوست شکم، ران و بازويشان افتاده است، نبايد پيشنهاد ليپوساکشن داده شود. زيرا پوست آن ها شل و آويزان مي شود.

چگونه چاقی داخل شکمی را از زیر جلدی تشحیص دهیم؟

لیپوساکشن دکتر شاهین کریمیان

دکتر شاهین کریمیان در ادامه افزود: براي اينکه بدانيد چاقي شما داخل شکمي است يا زير جلدي، پوست خود را بين انگشتان شست و سبابه خود فشار دهيد. در صورتي که ضخامت بافت بدست آمده بيش از 3 سانتي متر باشد، چاقي شکم شما زير جلدي است. در صورتي که تمايل به انجام ليپوساکشن نداريد، سعي کنيد که از رژيم هاي شديد غذايي و فعاليت هاي ورزشي بيش از حد سنگين احتراز کنيد و برنامه ريزي کاهش وزن را در زمان طولاني و با ورزش ها و رژيم هاي متعادل انجام دهيد. ورزش ها و رژيم هاي سنگين هر چند فورا چربي هاي زير جلدي را از بين مي برند، اما پوست ناحيه چاق و نيز پوست صورت را چروکيده و شل مي کند. اگر چاقي زير پوستي شما به رژيم و برنامه ورزشي جواب نمي دهد به ليپوساکشن متوسل شويد.