جراحی

در آینده نه چندان دور، پزشکان در زمان جراحی های سخت می توانند با کمک هدست های واقعیت افزوده درون بدن انسان و بافت های آن را ببینند و این کار باعث بهبود انجام جراحی می شود. در این مقاله از دکتر سلام در خصوص تماشای بدن در زمانی جراحی با استفاده از هدست های واقعیت افزوده اطلاعاتی را جمع آوری کرده ایم. با ما همراه شوید.

بررسی هایی که در امپریال کالج لندن انجام شده نشان می دهد که با استفاده از هدست هولولنز مایکروسافت که قابل اتصال به رایانه هاست می توان به راحتی اندام های داخلی افراد تحت جراحی را با دقت مشاهده کرد و از این طریق دقت کار را بالا برد.

فناوری یادشده مشاهده موقعیت دقیق استخوان ها، رگ ها و شریان های حیاتی بدن و غیره را تسهیل می کند و حتی به جراح کمک می کند تا درون بسیاری از اندام های بدن افراد را ببیند.

هدست های واقعیت مجازی به پزشکان کمک خواهند کرد تا به طور دقیق رگ های خونی را ببینند و آنها را به درستی به یکدیگر پیوند بزنند. این امر نتیجه اعمال جراحی را به خصوص در زمان وقوع سوانحی مانند تصادفات رانندگی، سقوط های مرگبار و غیره به میزان چشمگیری ارتقا می بخشد.

پژوهشگران امیدوارند در آینده نه چندان دور قادر به استفاده عملیاتی از این روش نوین جراحی در بیمارستان ها و مراکز درمانی باشند.

منبع: خبرگزاری مهر