magz

نیمکره مغز در سمت راست و چپ کاملا با همدیگر فرق دارند و اشخاصی که نیمکره چپ آن ها فعال است بیشتر به  نظم ومرتب بودن علاقمندند  و هوش این گروه افراد نسبت به اندازه کوشش و زحمتشان زیادترست.این اشخاص برخلاف  گنجایش هوش و استعداد تکاملی خود مراحل زندگی شان را می گذرانند و سعی و کوشش بیش از اندازه در زندگی شان منزلت ویژه ای ندارد.

بررسی ها نشان می دهند، افرادی که نیمکره سمت راست مغزشان فعال تر است اغلب با سمت چپ بدن خود بیشتر ارتباط برقرار می کنند این دسته افراد معمولا هوش و استعداد خود را با تلاش بهبود می بخشند و این دسته افراد از خلاقیت و ذوق هنری زیادی برخوردار است و به کارهای فرهنگی و هنرس سوق پیدا می کنند.

نتایج مطالعات نشان می دهند، از همه مهم‌تر این است كه بدانید اگر برای افزایش توانمندی‌های این دو نیمكره تلاش نكنید، ممكن است با گذشت زمان دچار افت كاركرد شوید از این رو باید همواره برای پیشرفت مغزتان تلاش و کوشش کنید زیرا مغز جزو ارگان هایی است که سرعت تحلیل و افت آن نسبت به دیگر نقاط بدن بیشتر است.

منبع-http://www.yjc.ir