barrasi-elat-sar-dard

برای کاهش درد های میگرنی، استرس و اضطراب ،کاهش درد های ناشی از آسیب های ورزشی ، کاهش کمردرد ، درمان سردرد های شدید و… ماساژ با یخ بهترین راه چاره است

در یک بررسی که روی 90 زن باردار مبتلا به کمردرد انجام شده است داوطلبان به 3 گروه تقسیم شدند برای گروه اول از روش ماساژ با یخ استفاده شد اعضای گروه دوم از ماساژ معمولی بهره بردند و به گروه سوم دارو نما داده شد و بر اساس نتایج افرادی که از یخ برای ماساژ استفاده کرده بودند برای مدت طولانی تری احساس درد نمی کردند .

بررسی ها نشان می دهند برای کاهش درد های ناشی از آسیب های ورزشی مانند کشیدگی و یا پیچ خوردگی نیز می توان از کمپرس یخ استفاده کرد.

این در حالی است که بر اساس بررسی های اخیر متخصصان استفاده از بسته های یخ باعث کاهش درد های میگرنی می شود البته نباید یخ مستقیم روی بدن قرار گیرد چون موجب سوختگی می شود.

نتایج مطالعات نشان می دهند برای درمان سردرد های شدید و حتی کاهش استرس و اضطراب می توان با ماساژ یخ با سر و پیشانی میزان استرس را تا 50 درصد کاهش داد.