2- بررسی ارتباط شما

2-1) اگر شما احساس نارضایتی یا قضاوت می کنید، توجه داشته باشید.
یک تکنیک معمولی این است که شما را انتخاب می کند و شمارا مسخره می کند تا احساس عدم کفایت کنید.

مهم نیست که چه کاری انجام دهید، این فرد همیشه می تواند چیزی اشتباه را پیدا کند. هیچکدام از کارهای شما به اندازه کافی خوب نیست. به جای ارائه پیشنهادات مفید یا انتقاد سازنده، چنین فردی تنها موارد منفی را در مورد شما نشان می دهد.
این کار را می توان از طریق طعنه زدن یا ساختن جوک ها نیز انجام داد. یک فرد کنترل کننده، ممکن است جوک های خود را در مورد لباس های شما، طرز رانندگی ماشین شما، جایی که شما کار می کنید، خانواده شما، ظاهر شما، و یا هر چیز دیگری از شما بسازد. اگر چه نظریات وی ممکن است جامه طنز پوشیده باشد، اما طنزی که استفاده می شود تا شما را به زانو درآورد. شما هدف جوک ها هستید؛ و از آن استفاده می شود تا شما در مورد خودتان احساس بدی داشته باشید.

2-2) اگر رفتار سکوت را درپیش می گیرند توجه داشته باشید.
یک کنترل کننده برای به دست گرفتن کنترل، از سکوت استفاده می کند. آنها ممکن است تماس های تلفنی، پیام های متنی و ایمیل ها را برای مدت نامحدودی از زمان نادیده بگیرند. این کار به شما این امکان را می دهد که احساس عدم اطمینان یا تنبیه داشته باشید زیرا گویی شما “کار اشتباهی انجام داده اید”.”رفتار سکوت” متفاوت از صرف زمانی برای سرد شدن رابطه و سپس تماس دوباره است؛ از این روش به عنوان راهی استفاده می شود تا فرد مقابل احساس ضعف و
بی قدرتی داشته باشد.

رفتار سکوت، ممکن است از طریق اقدامات شما تحریک شود، اما ممکن است تحریک هم نشود. اگر یک فرد کنترل کننده، بخواهد شخص دیگری احساس عدم اطمینان داشته باشد، به طور تصادفی همه ارتباطاتی که به خوبی انجام می شد را قطع می کند.
اگر از چنین شخصی دلیل سکوتش را بپرسید، ممکن است انکار کند که همه چیز اشتباه است یا به شما می گوید که شما پارانویید یا غیر منطقی هستید.

2-3) احساس گناه را تشخیص دهید.
دادن احساس گناه، تلاش برای این است تا برای رفتار کنترلی یا نفوذی، احساس مسئولیت داشته باشید. همچنین باعث می شود تا شما احساسات دیگر خود را نیز در کنترل درآورید: خوشبختی، شکست، یا موفقیت، خشم، و مانند آن. شما احساس میکنید که مسئولیت انجام کارها را به عهده دارید، حتی اگر غیر منطقی باشد. این احساس معمولا با اظهاراتی مانند جملات زیر تحریک می شود:
“اگر تو درک بیشتری داشتی، می خواستی …” یا “اگر واقعا مرا دوست داری، می خواستی …” یا، “من این کار را برای تو انجام دادم، چرا این کار را برای من انجام نمی دهی؟” (به طور مثال برای چیزی که شما انجام آن را نخواسته بودید).

اگرمتوجه شدید که برای چیزهایی که درحالت معمول نمی خواهید یا با کارهایی که باعث ناراحتی شما می شود موافقید، ممکن است قربانی دستکاری باشید.

2-4) اگر همیشه عذرخواهی می کنند، توجه داشته باشید.
یک نفوذگر می تواند یک موقعیت را تغییر دهد تا احساس کنید که کاری اشتباه انجام داده اید. این می تواند سرزنش شما برای چیزی که انجام نداده اید و یا دادن احساس مسئولیت به شما برای موقعیتی باشد. به عنوان مثال، شما گفته اید که با این فرد در ساعت 1:00 بعد از ظهر ملاقات می کنید، اما دو ساعت دیر می کند. شما با فرد مورد نظر رودررو مقابله می کنید و آنها با جملات زیر پاسخ می دهند:

“شما درست میگویید. من هرگز چیزی را درست انجام نمیدم. من نمی دانم چرا هنوز با من صحبت می کنی. من سزاوار نیستم که تو را در زندگی ام داشته باشم. “چنین فردی اکنون باعث شده است که احساس دلسوزی برای او داشته و ماهیت گفتگو را تغییر دهید.
یک نفوذگر همچنین هر آنچه را که در بدترین حالت ممکن گفته اید، آنقدر بد تفسیر میکند که حتی ممکن است شما به خاطر آن چه که گفته اید،عذرخواهی کنید.

2-5) اگر فردی همیشه شما را با دیگران مقایسه می کند، آگاه باشید.
چنین فردی در تلاش برای اینکه شما را به انجام کاری وادار کند، ممکن است به شما بگوید که شما به اندازه دیگران کار انجام نمی دهید. آنها همچنین ممکن است به شما بگویند که اگر این کار را نکنی، مثل خنگ ها به نظر خواهی آمد. این کار باعث می شود تا شما احساس گناه داشته و به شما برای انجام کارهایی که از شما خواسته شده، فشار وارد شود.

“همه میتوانند انجام دهند،” یا “اگر من از مریم می خواستم، این را انجام می داد،” یا،”هر کس دیگری فکر می کند این درست است به جز تو،” همه این مثالها راه هایی برای وادار کردن شما برای انجام کاری با استفاده از مقایسه کردن هستند.