در یک تحقیق جدید که با موضوع بررسی ابتلا به دیابت نوع و باکتری‌های حمله کننده به غشاء مخاطی داخل روده صورت گرفت مشخص شد این باکتری های می تواند باعث کاهش انسولین در بدن شود.

هرچند عوامل ژنتیکی و زیست محیطی نظیر رژیم غذایی هر دو در دیابت نوع ۲ نقش دارند، هنوز دلیل دقیق این بیماری نامعلوم است.
محققان به بررسی این مسئله پرداختند که ایا باکتری های تهاجمی در اپیتلیوم، پوشش سلولی مخاط درونی دستگاه گوارش، موجب افزایش التهاب می شود و با میزان برخورد بدن با انسولین تداخل می یابد. این وضعیت می تواند منجر به بیماری های متابولیکی نظیر دیابت نوع۲ شود.
محققان نمونه های کولونوسکوپی بیماران را جمع آوری کرده و پی بردند که دیابت با باکتری های نفوذکننده به غشاء مخاطی مرتبط است. مطالعه بر روی ۴۲ شرکت کننده حداقل ۲۱ ساله که مبتلا به دیابت بودند اما هیچ مشکل دیگری در زمینه سلامت نداشتند، انجام شد.
مطالعه قبلی هم نشان داده بود که تغییر در باکتری ها با طیف وسیعی از بیماری ها نظیر دیابت نوع۲ مرتبط است، اما مکانیسم آن همچنان ناشناخته باقی مانده بود.
اندرو گویرتز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعات بر روی مدل موش ها نشان داده است که چگونه باکتری ها به اپیتلیوم حمله کرده و موجب بروز التهاب می شوند.»
محققان بعد از بررسی نمونه ها دریافتند «تجاوز میکروبی» با میزان غیرعادی قندخون در افراد مرتبط است.

منبع/مهر