خیلی از افراد به دنبال رژیم غذایی هستند که علاوه بر تامین نیازهای بدن باعث سلامتی و تناسب اندام آنها نیز بشود،در این مقاله دکتر سلام شما را با ایده آل ترین رژیم غذایی برای هر فرد آشنا می کند.

یک مطالعه جزئی اما جامع درباره ی تفاوت رژیم غذایی کم چرب با رژیم غذایی کم کربوهیدرات صورت گرفته است. محققان دانشگاه استنفورد رژیم غذایی کم چرب و رژیم غذایی کم کربوهیدرات را با یکدیگر مقایسه کرده اند و اکنون پس از یک سال نتایج یافته های خود را منتشر کرده اند. نتایج این مطالعات برای افرادی که یک نتیجه قطعی می خواهند کمی دلسرد کننده است چراکه داده ها حاکی از آن است که نتایج رژیم غذایی فردی بیشتر از آنچه در گذشته تصور می شد به خود فرد بستگی دارد.

به گزارش پایگاه خبری هم رسان و به نقل از نیواطلس، در سال های اخیر، رژیم غذایی پر چرب بسیار مشهور شده تا جایی که در رژیم غذایی چربی جای خود را به کربوهیدرات داده است ، با توجه به اینکه برخی مطالعات نشان می دهد که رژیم غذایی پر چرب و کم کربوهیدرات می تواند بهترین راه برای کاهش وزن اضافی و تندرستی باشد. اما همانطور که بسیاری از تحقیقات نشان می دهد، کاملاً مشخص است که هر فرد بیولوژی منحصر به خود را دارد و در نتیجه نمی توان از یک برنامه رژیم غذایی برای همه استفاده کرد.
«کریستوفر گاردنر»، نویسنده اصلی این تحقیقات می گوید:” احتمالاً همه ی ما داستان مشابه دو دوستی که یک رژیم گرفته اند را شنیده ایم. یکی به خوبی جواب گرفت و دوست دیگر همان رژیم غذایی را دنبال کرد و هیچ نتیجه ای نگرفت. دلیل این امر این است که ما با یکدیگر بسیار متفاوت هستیم و ما به دنبال پاسخی برای این سوال گشتیم. شاید بهتر باشد به جای بهترین رژیم غذایی به دنبال بهترین رژیم غذایی برای افرادباشیم.”

محققان استنفورد در مطالعه جدید خود 609 نفر را در طول یک سال زیر نظر گرفتند. شرکت کنندگان در این مطالعه به دو گروه تقسیم شدند و هریک از یک رژیم غذایی کنترل شده که رژیم کم چرب یا کم کربوهیدرات بود ، استفاده کردند. یکی از اهداف اصلی این مطالعه این بود که چگونه عوامل فردی با کاهش وزن ارتباط دارند و به همین دلیل ژنوم تمامی شرکت کنندگان در ابتدای این مطالعه بررسی شد.
پس از یک سال، نتایج به دست آمده از این مطالعه دلسرد کننده بود، محققان هیچ تفاوت معنا داری در کاهش وزن هر دو گروه رژیم غذایی مشاهده نکردند، گروه دارای رژیم غذایی کم چرب به طور متوسط 5.3 کیلوگرم و گروه دارای رژیم غذایی کم کربوهیدرات به طور متوسط 6 کیلوگرم کاهش وزن داشتند.
علی رغم متوسط کلی مشابه، محققان متغیرهای فردی مختلفی را در کاهش وزن شرکت کنندگان مشاهده کردند و جالب آنکه هیچ یک از متغیرها با ژنوتیپ ها یا سطوح پایه انسولین فرد در ارتباط نبودند.
تعامل میان ژن ها و تغذیه در مطالعاتی به نام نوتریژنومیکس بررسی می شود. در حال حاضر چندین شرکت کیت های آزمایش DNA را به فروش می رسانند و ادعا می کنند که این کیت ها نشانگرهای ژنتیکی خاصی را شناسایی می کنند که می تواند نشان دهد فرد بهتر است از رژیم غذایی کم کربوهیدرات استفاده کند یا کم چرب. محققان دانشگاه استنفورد در این مطالعه سه متغیر ژنتیکی خاص را که معمولاً در مطالعات نوتریژنومیکس مورد استفاده قرار می گیرند و در متابولیسم چربی و کربوهیدرات دخیل هستند،بررسی کردند .
نتایج کاملاً مشهود بود. هیچ تفاوتی در تغییر وزن افرادی که از رژیم غذایی مناسب با ژنتیک خود استفاده می کردند و آن دسته که از رژیم غذایی ناسازگار با ژنتیک خود استفاده می کردند، وجود نداشت. جالب است که این نتایج مطالعه جزئی گاردنر و تیم استنفورد را که در سال 2010 کامل شد و حاکی از آن بود که رژیم غذایی متناسب با ژنتیک منجر به کاهش وزن بیشتر می شود، به چالش می کشد.

“بنابراین با توجه به این مطالعات بهتر است “کمتر غذابخوریم” یا “سالم غذا بخوریم”؟
در رژیم غذایی خود به این فکر کنید که خوردن چه نوع غذایی برای شما لذت بخش تر است؟ گادرنر می گوید:” شاید به‌جای تعیین برنامه‌ای که در آن انرژی کمتری وجود دارد و باعث ناراحتی، گرسنگی و نادیده گرفتن برنامه می‌شود، بهتر باشد به خودتان بگویید هر مقدار غذایی که می خواهی مصرف کن، اما با روشی درست و تا هنگامی که سیر شوی.”
این تحقیق در مجله ی JAMA به چاپ رسیده است.
امام علی(ع) می فرمایند: هر کس می خواهد هیچ غذایی به او زیان نرساند، تنها هنگامی غذا بخورد که گرسنه شده و معده او [ازخوراک پیشین،] پاک شده باشد. پس چو خواست بخورد، نام خدا را بر زبان آورد، خوب غذا را بجود و در حالی دست از غذا خوردن بکشد که هنوز میل به خوردن دارد و به آن، احساس نیاز می کند.

منبع/هم رسان