charbi

قرار گرفتن  درهوای سرد در دراز مدت قادر است  رشد چربی قهوه ای و فعالیت  آنرا  در انسان  تحریک نماید و احتمال دارد  فوایدی برای متابولیسم  گلوکز و انرژی در برداشته باشد.

 چربی قهوه ای همچنین با نام بافت چربی قهوه ای یا BATشناخته می شود  این نوع چربی  قادر است  انرژی را سوزانده واز گلوکز برای تولید  حرارت استفاده  کند. چربی قهوه ای موجب گرم ماندن بدن حیوانات  کوچک و نوزادان  می شود، حیواناتی که دارای  مقادیر زیادی چربی قهوه ای هستند  از ابتلا به دیابت و چاقی محافظت  می شوند. با این وجود چگونگی تنظیم  چربی قهوه ای درانسان  و ارتباط  آن با متابولیسم همچنان مبهم باقی مانده است.

بر اساس  این تحقیق رشد و فعالیت چربی قهوه ای در انسان با قرار گرفتن طولانی مدت  درمعرض سرما تحریک می شود. نتایج این تحقیق بصورت پوستر در نشست مشترک جامعه ی بین المللی غدد درون ریز و انجمن غدد در شیکاگو ارائه  گردید.

پرفسور Paul leeمحقق سابق انستیتو ملی بیماریهای دیابت، گوارشی و کلیوی (NIDDK)می گوید: تحقیقات ما به یک استراتژی ساده و عملی برای فعال سازی و رشد بافت چربی قهوه ای در انسان  از طریق  تغییر دمای محیط اشاره می کند، ما نشان دادیم  که دستکاری اندک در دمای محیط درطول شب در مدت زمان طولانی  (درمحدوده ی دمای کنترل شده در ساختمانها) میتواند  فعالیت بافت چربی قهوه ای را در انسان تعدیل نماید.

 دراین تحقیق دکتر leeو همکارش به بررسی  تأثیر دما بر چربی قهوه ای و تعادل انرژی بر 5 مرد 19 تا 23 ساله به مدت  4 ماه پرداختند. افراد شرکت  کننده  در طول روز مشغول فعالیت های عادی روزانه ی خود بودند اما در هنگام  خواب در یک  اتاق شخصی که در آن  دمای هوا  ماهانه بین 66 درجه ی  فارنهایت (19 درجه سانتی گراد) و 81 درجه فارنهایت  (27 درجه ی سانتی گراد) تغییر می کرد، بسر می بردند. آشکار سازهای درجه حرارت، دمایی را که شرکت کنندگان درطی 4 ماه بطور مداوم  درمعرض آن قرار گرفته بودند را ثبت کرد.

در پایان هر ماه، محققان  میزان  چربی قهوه ای و متابولیسم  انرژی هر فرد را اندازه گیری کردند. آنها دریافتند که سرمای خفیف (19 درجه ی سانتی گراد) سبب افزایش مقدار چربی قهوه ای و فعالیت این بافت  می شود درحالیکه  گرمای خفیف مقدار و فعالیت این بافت  را کاهش می دهد.

 دکتر leeمی گوید: بهبود حساسیت به انسولین همراه با افزایش چربی قهوه ای راه جدیدی را برای درمان  اختلال  متابولیسم  گلوکز در آینده بوجود آورده است. از سوی دیگر، کاهش سرمای محیط بر اثر گرمای گسترده در جوامع  کنونی موجب اختلال  درعملکرد  چربی قهوه ای می شود و ممکن است سهم پنهانی در بروز چاقی واختلالات  متابولیک  داشته باشد.

نویسندگان  مقاله می گویند: رشد و افزایش فعالیت بافت چربی قهوه ای با دستکاری  دمای  محیط  ممکن است استراتژی  درمانی امیدوار کننده ای برای چاقی و دیابت باشد.

منبع-http://diabetestma.org