قدرت و چگونگی توسعه آن

 

در این بخش شما را با معنی کلی قدرت آشنا کرده و چگونگی توسعه آن را بصورت مختصر می گوییم. در بخش های دیگر سایت آن را کاملا توضیح می دهیم. توانايی بدن برای وارد کردن نيرو به قدرت عضلات وابسته است. هنگامی که تارهای عضلانی فعال می‌شوند آنها را قادر می‌سازد که به گونه‌ای بهتری به دستگاه عصبی مرکزی پاسخ دهند.