معنی و مفهوم قدرت ويژه

 

در این بخش شما را با تعریف قدرت ویژه آشنا می کنیم. قدرت ویژه، قدرت عضلانی است که به گونه اختصاصی در حرکات يا ورزش های منتخب يا مشخص فعال هستند. بنابراين قدرت ويژه برای هر رشته ورزشی ويژه است.