090309191505-largeحالت خصمانه وخلق و خوی بد ،احساس تنفر، بی اعتمادی بیش از حد، غیبت، حسادت، حقیر کردن و نگهداری نکردن و فاش کردن اطلاعات اشخاص و.. تمام اینها باعث به خطر افتادن سلامتی تان می شوند

یک تیم پزشکی یک گروه از مردان و زنان متوسط سن را که هیچ سابقه پزشکی جدی نداشتند را مورد آزمایش قرار داد.

تیم پزشکی در فواصل منظم یک دفترچه به شرکت کنندگان می دادند و از آنها خواسته می شد تا احساسات و رفتار خود را یادداشت کنند.

طی این دوره از شرکت کنندگان آزمایش خون گرفته شد و پزشکان متوجه شدند در حالت خصمانه تغییراتی در خون آنها به وجود می آید که اختلالات قلبی عروقی برای افراد کمتر از 35 سال به همراه دارد.

یکی از روانشناسان می گوید: یکی از جنبه های جالب مربوط به این واقعیت که در حال حاضر در مورد آن صحبت نمی کنیم خصومت آسیب شناختی یا پاتولوژیک است؛ خصومت در اثر بی اعتمادی بیش از حد، غیبت، حسادت، حقیر کردن و نگهداری نکردن و فاش کردن اطلاعات اشخاص به وجود می آید و موجب به خطر افتادن سلامت روح و جسم می شود.

محققان با مشاهداتی که در این مطالعه و بررسی داشتند، به آرامش در تمام اوقات زندگی توصیه می کنند.