Monsoon Yoga
فصل باران های موسمی  با انواع بیماری ها می آید. برای جلوگیری از این بیماری  نیاز به تقویت سیستم ایمنی بدن  دارید. مربی معروف  یوگا  ویوک میشرا، به ما یوگای موسمی را توصیه میکند:

وضعیت نشستن

باید راحت  بنشینیم و ستون فقرات درست باشد. شما می توانید دست خود را بر روی زانو نگه دارید و انگشت شست و سبابه را برروی هم فشار دهید چشم را به آرامی ببندید تا همه عضلات استراحت کنند

آرام  از طریق بینی نفس عمیق بکشید.

باز کردن لب و شروع به سر دادن حرف ‘O’ به آرامی اما با صدای بلند.

  فشار لب  و تلفظ  حرف ‘M’.

در این پرانایاما ‘O’ یا AU’، طولانی و M” یا “UM” کوتاه است.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد