طبق آخرین تحقیقات و برسی ها به عمل آمده توسط برخی از محققان، مردانی که در طول روز بیش از 4 ساعت تلویزیون تماشا می کنند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان روده قرار می گیرند.

بر اساس این تحقیقات، مردانی که در طول روز بیش از 4 ساعت تلویزیون تماشا می کنند در مقایسه با مردانی که در طول روز حدودا 1 ساعت از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند 35% بیشتر ممکن است به سرطان روده مبتلا شوند.

محققان دانشگاه آکسفورد با همکاری محققان کالج ایمپریال لندن در این مطالعه که یکی از بزرگترین مطالعاتی است که تا به امروز انجام شده، با تجزیه و تحلیل داده های حدود 500 هزار مرد و زن در فاصله زمانی میان سال های 2006 و 2010، متوجه وجود ارتباطی میان رفتار نشسته مردان و افزایش خطر ابتلای آنها به سرطان روده شدند.

طبق نتایج به دست آمده از این تحقیقات، مردانی که در طول روز زمانی کمتری را برای تماشای تلویزیون صرف می کنند در آینده نیز احتمال ابتلای آن ها به دیگر سرطان ها نیز کاهش می یابد.

محققان در این تجزیه و تحلیل ها متوجه شدند که میان رفتار بی تحرک افراد و ابتلا به سرطان روده و نیز افزایش سطح فعالیت بدنی و کاهش خطر ابتلا به سرطان روده در مردان یک ارتباط وجود دارد.
از سوی دیگر محققان همچنین در این مطالعه به این موضوع پی برند که با وجود شباهت هایی که میان صفحه نمایش تلویزیون و صفحه نمایش رایانه وجود دارد اما ارتباطی میان سپری کردن زمان در مقابل صفحه نمایش رایانه با خطر ابتلا به سرطان روده وجود ندارد.

این مطالعه موجب برانگیختن سوال هایی از این قبیل می شود که چرا نشستن زیاد در مقابل صفحه نمایش رایانه خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش نمی دهد اما تماشای زیاد برنامه های تلویزیونی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

همچنین در این مطالعه متوجه شدند که تماشای زیاد برنامه های تلویزیونی توسط زنان خطر ابتلای آنها را به سرطان روده افزایش نمی دهد.

محققان با وجود عدم مطالعه مستقیم این موضوع اما اظهار می دارند که علت آن می تواند این باشد که مردان در زمان تماشای برنامه های تلویزیون بیشتر سیگار می کشند و خوراکی هایی بیشتری مصرف می کنند.

با این حال آنها خاطر نشان کردند که به مدارک بیشتری برای پاسخ به این سوال ها نیاز دارند.