ايمپلنت پايه تيتانيومى سازگار با سلولهاى بدن است: از ايمپلنتهاى دندانى به عنوان جايگزينى مناسب و دائمى به جاى دندان از دست رفته استفاده ميشود.
⬅️از دست دادن دندان تاثير بسزائى در چهره و مهمتر از ان در روحيه و اعتماد به نفس أفراد دارد.
⬅️با استفاده از ايمپلنتهاى دندانى ميتوان علاوه بر بازيابى توانايى جويدن طبيعى و زيبايى لبخند را نيز به خود بازگرداند