medicine_drugs

BCPT قسمتی از NSABP  یا پروژه داخلی پزشکی جراحی سینه می باشد که در آوریل 1992 شروع  شد با این منظور که آیا داروی غیراستروئیدی و ضد استروژنی تاموکسیفن سبب کاهش ریسک خطر سرطان سینه  در خانمهایی که در ریسک بالایی از گسترش این بیماری هستند باشد یا نه .فقط خانمهایی که در معرض خطر افزایش سرطان پستان بودند در این تحقیق شرکت داده شدند و آنها

براساس محاسبات کامپیوتری و ریسک بالای این بیماری در آنهاانتخاب شدند که شامل فاکتورهای خاصی بودند.

تا سپتامبر 1997 بیش از 13000 زن در این مطالعه شرکت داده شده بودند. داده ها نشان داد که نتایج درمان با تاموکسیفن 49 درصد کاهش را در تعداد سرطانهای مهاجم پستان در تمامی گروه های سنی نشان داد. این نتایج در گزارش نهایی در سال 2005 هم تأیید شد.

داده ها سپس تغییر مسیر داد به این سمت که اثرات نهایی و چکاپ امنیتی انجام شود و کمیته مشورتی برای اثرات سمی و عوارض جانبی مضر و اثرات تاموکسیفن تشکیل شد. این کمیته مستقل که اعضای آن به هیچ یک از دو گروه BCPT و NSABPوابسته نبودند نتیجه گرفتند که روی هم رفته فواید درمانی تاموکسیفن بر اثرات مضر و خطرآن می چربد.

تاموکسیفن یکی از گسترده ترین داروهای تجویز شده ضد سرطان در جهان است وبرای مدت 30 سال روی نحوه عملکرد و فواید و اثرات جانبی آن تحقیق شده است(مورد توجه تحقیقات بوده است). اگرچه که تاموکسیفن درمانی روش کاملا مناسبی برای درمان همه زنانی که در معرض خطر سرطانه پستان هستند نیست.

پیش از این که تاموکسیفن تجویز شود، یک خانم و دکترش باید به چند نکته از جمله سن شخص و تاریخچه شخصی و سابقه فامیلی شخص توجه کنند و همچنین او و دکترش باید فواید و خطرات این دارو را بسنجند تا(سبک سنگین کنند).

گزارشاتی همچنین از عوارض جانبی نادر اما بالقوه تهدید کننده حیات با تجویز تاموکسیفن ارائه شده است که شامل سرطان آندومتر، آمبولی ریوی و ترومبوز عمیق وریدی می باشد که از اثرات منفی مصرف تاموکسیفن است. عوارض جانبی مشترک دیگر این دارو خستگی که ممکن است بعد از گذشت چند هفته از مصرف آن از بین برود و نیز گرگرفتگی است

منبع-http://iranpink.com