طب سنتی سرزمين ما عليرغم قدمت زياد و سابقه كهن متاسفانه در بستر زمان مورد بی مهری قرار گرفته و به دست فراموشی سپرده شده است و با وجود پتانسيل فراوان و كتب گرانقدری كه توسط حكما و دانشمندان اين ديار برای ما به يادگار گذاشته شده، امروزه دنيا خاستگاه طب سنتی را بيشتر كشورهای آسيای شرقی نظير هند و چين مي‌داند. شركت ايده آرای پيشگام در سال ١٣٨٦ با هدف احيای توانمندي‌های نهفته در متون به جای مانده از طبيان حاذق اين مرز و بوم همچون ابن سيناها و تلفيق و پيوند آن‌ها با علم روز داروسازی و هر آنچه امروزه در دنيا به عنوان فراورده‌های طبيعی خوانده مي‌شود، بنا نهاده شد و در راه رسيدن به اهداف و چشم اندازهای تدوين شده خود سعی در توليد محصولات طبيعی و موثر در زمينه‌های مختلف برای بهبود كيفيت سطح زندگی مصرف كنندگان را دارد. در اين راه شركت ايده آرای پيشگام در تيم R&D خود از داروسازان و متخصصين علوم دارويی و همچنين طب سنتی استفاده نموده و قصد و هدف ارائه محصولات با كيفيت و مفيدی را دارد كه جای آن‌ها در بازار دارويی ما خالی است.

ماموریت

ما رویکرد پزشکی مبتنی بر شواهد و به روز را در توسعه محصولات طبیعی با کیفیت و مقرون به صرفه برای بیماران و مصرف کنندگان، که ما آنها را به عنوان ذی نفعان خود میدانیم، به کار میگیریم.