کلینیک امرو: تغییر در شکل و اندازه بینی با عمل رینوپلاستی

عمل رینوپلاستی

رینوپلاستی استاندارد تغییراتی در بینی این بیمار ایجاد کرد تا با ظرافت های چهرهاش هماهنگ باشد. اگر بینی شما خیلی بزرگ یا خیلی کوچک و نامتناسب با صورت شماست، باید به دنبال یک روش جراحی باشید که بتواند تناسب مورد نظرتان را به آن بدهد.

بینی خیلی بزرگ

گاهی بینی از همه ابعاد بسیار بزرگ است و با صورت تناسبی ندارد. بینی خیلی بزرگ را می توان به اندازه متوسط رساند، اما نه به اندازهای کوچک. تغییرات ممکن است با محدودیت های جدی روبه رو شود. جراح می تواند نوک بینی را باریک کند، عرض کلی بینی را کاهش دهد، پل بینی را پایین تر بیاورد، عرف قاعدة بینی و سوراخ های آن را کوچک تر کند و به وسیله بالا کشیدن نوک بینی، طول کلی آن را کاهش دهد تا نوک بینی خیلی جلوتر از لب بالا نباشد. همه بیماران به این روش ها که برای اصلاح بینی بزرگ به کار می روند، نیاز ندارند؛ اما در هر صورت این روش ها موجود هستند.

بینی خیلی کوچک

شاید به دنبال بینی کوچک تر نباشید و بخواهید بین بزرگ تری داشته باشید. به عنوان مثال، به دنبال یک حادثه پل بینی شما شکسته یا از نژاد آسیایی هستید و بینی کوچک دارید. در هر صورت، جراحان تکنیک های مختلفی برای اصلاح بینی کوچک در اختیار دارند.

طول

اگر بینی خیلی بلندی دارید یا نوک بینی تان آویخته است (نوک بینی بر روی لب بالا آویزان شده است، این بینی را از طریق ارث دریافت کرده اید. جراحان رینوپلاستی زاوية میان لب بالا و کالوملا را اندازه می گیرند. این زاویه، زاویه بینی – لبی نامیده می شود. در خانمها زاویه ایده ال ۱۰۰ درجه، و در مردان ۹۰ درجه است.

به طور کلی، بینی خیلی بلند یک مشکل قابل اصلاح است که از ترکیب چند تکنیک برای اصلاح آن استفاده می کنند، جراحان می توانند به وسیله کوتاه کردن غضروف نگهدارنده بینی، کوتاه کردن تیغه بینی، یا متصل کردن کالوملا به انتهای تیغه بینی و با پریدن پوست ورودی سوراخ بینی، بینی را کوتاه تر کنند. جز در شرایط غیر عادی، هرگز به وسیله برداشتن پوست خارجی، بینی را کوتاه یا کوچک می کنند.

برجستگی یا قوز

ممكن است با قوز بینی متولد شوید یا در اثر حادثه به آن دچار شوید. قوز بینی به علت بزرگ شدن استخوان های آن است. قوز بینی ممکن است با هر یک از اختلالات بحث شده در این فصل همراه باشد. اگر تنها مشکل قوز بینی است، میزان موفقیت عمل جراحی بسیار زیاد است.

اگر قوز تنها مشکل است، بسیاری از جراحان رینوپلاستی از شیوه رینوپلاستی بسته استفاده می کنند، که بعدا در همین فصل درباره آن بحث خواهیم کرد. در هر صورت، شیوه باز، شیوه انتخابی بسیاری از جراحان عالی رینوپلاستی برای همه جراحی های بینی – از جمله اصلاح فوزهای بینی – است.

اندازه نوک بینی

اگر نوک بینی شما خیلی گرد، خیلی برجسته با خیلی پهن است، معمولا این اشکالات مادرزادی هستند. جراحان با اصلاح غضروف نوک بینی، ظاهر بهتری به آن می بخشند ممکن است باریک کردن نوک بینی به اندازه ای که می خواهید میسر نباشد. بهبود – نه کامل شدن . باید هدف شما باشد. گاهی، علت نوک بینی ضخیم، ضخامت پوست است. در این صورت، اصلاح وضعیت دشوارتر است