کلینیک امرو: آیا جراحی زیبایی مناسب شما است؟

در گذشته، جراحی زیبایی ویژه افراد ثروتمند و مشهور و گاهی افراد مغرور یا خودمحور بود، در هر صورت، امروز بسیاری از مشتریان جراحی زیبایی افراد متوسط و اشخاصی هستند که هر روز آنها را ملاقات می کنید. آنها تصمیم گرفته اند زندگی خود را به شیوهای مثبت بهبود بخشند، ما فرض می کنیم شمایی که دارید این کتاب را می خوانید، در جست و جوی اطلاعات مفيد هستید تا در ارزیابی اثرات این تصمیم مهم و اتخاذ تصمیمی آگاهانه تر به شما کمک کند. به هر حال، آنچه دیگران می کنند و این که چرا می کنند، مهم نیست؛ باید یک تصمیم کاملا شخصی بگیرید مبنی بر این که آیا جراحی زیبایی برای شما مناسب است یا خیر

آیا جراحی زیبایی برای شما مناسب است؟

جراحی زیبایی یکی از تغییر دهنده ترین و مثبت ترین تجربیاتی است که می توانید در کنترل خود داشته باشید. اگر چه جراحی زیبایی شادمانی را به میلیونها نفر هدیه کرده است اما اگر از نقطه درست احساسی و روانی حرکت کنید، شانس موفقیت بیشتر می شود. اگر شما از نظر جسمی و روانی سالم باشید، پس می توانید به جراحی زیبایی هم توجه کنید.

هنگامی که با چنین تصمیم مهمی روبه رو می شوید، درون نگری کار خوبی است وقت بیشتری را به بررسی مسائل مورد توجه و انگیزه های خود اختصاص دهید اگر مسائل مورد توجه شما واقعی و انگیزه های شما از نظر احساسی درست هستند، پس می توانید برای تغییر برخی از جنبه های ظاهرتان به خود چراغ سبز بدهید. اما اگر از جراحی زیبایی برای تغییر زندگی و رفع مشکلات روانی و اجتماعی استفاده می کنید، بهتر است قبل از جراحی زیبایی، ابتدا با یک روانشناس مشورت کنید

ارزیابی آنچه شما را ناراحت می کند

کسی که خود را در آینه نگاه می کند، در جست و جوی معایب خود نیست. عده زیادی از مردم در پوست خود راحت زندگی می کنند و نمی خواهند با جراحی، ظاهر خود را تغییر دهند. بر خلاف ملکه شرور در داستان اسفید برفی ان، بسیاری از بیماران جراحی زیبایی خواهان بهترین بودن نیستند. احتمالا آنها می گویند می خواهم خودم باشم و کمی بهتر به نظر برسم.
هم چنان که در مورد توجهات و انگیزه های خود فکر می کنید، می خواهید اطمینان پابید که می دانید چه چیزی موجب ناراحتی شما شده است و حتی می توانید به روشنی آن را به دیگری بگویید. برای مشاهده لیستی از سوالاتی که باید قبل از تصمیم به جراحی از خودتان بپرسید یکی از راههای سنجش اهمیتی که تغییرات جسمانی برای شما دارد این است که چقدر به آن فکر می کنید. آیا این مسائل هر روز شما را ناراحت می کند، با هفته ای یک بار؟ اگر این مسائل از مشغولیات ذهنی اصلی شما شده، حالا وقت آن است که تحقیقات خود را آغاز کنید.

تعیین کنید چرا خواهان تغییر هستید

آنچه می بینید، می شنوید با تجربه می کنید، بخشی از وجود شما می شود، نمی توانید به دنیا پشت کنید و منزوی شوید، خیلی طبیعی است که بخواهید متناسب با دوستان، خانواده و همکارانتان به خواسته های خود در زندگی اجتماعی و شغلی دست یابید. جراحی زیبایی واقعا می تواند در تغییر ظاهر به شما کمک کرده و اعتماد به نفس شما را تقویت کند تا بتوانید لذت ببرید.