نکات مهم در رابطه با تزریق سم بوتولونیوم یا بوتاکس کلینیک گلدن رویال

نکات مهم در رابطه با تزریق سم بوتولونیوم یا بوتاکس کلینیک گلدن رویال

سم بوتولونیوم چیست و چگونه اثر می کند؟

اگزو توکسین بوتولونیوم تیب های مختلفی دارد که نوع ب . ت . ایکس آن دراعمال زیبایی و جوانسازی پوست کاربرد دارد.

مکانیسم اثر این اگزوتوکسین، جلوگیری از آزاد شدن استیل کولین از نورون های پیش سیناپسی در محل اتصال عصب و عضله است و با این مکانیسم باعث فلج عضلات ناحيه تزریق می شود. این اگزوتوکسین یک آنزیم است، بنابراین با مقادیر کم ، اثرات بارزی در پوست ایجاد می کند.

فرم رضایت نامه

کلینیک گلدن رویال خاطر نشان کرد:عليرغم عوارض کم و نتیجه خوب با تزریق سم بوتولونیوم، همیشه باید قبل از درمان، فرم رضایت نامه از بیمار دریافت کرد و اطلاعات تزریق را به وی تفهیم نمود.

باید برای بیماران توضیح داد که شروع اثر دارو فوری و آنی نیست و با تأخیر چند روزه است و مدت اثر آن نیز دائمی نیست و بعد از ۴ تا ۶ ماه اثر آن از بین می رود. عوارض احتمالی آن مثل افتادگی پلک یا ابرو نیز باید برای بیمار توضیح داده شود. استفاده از این توکسین در حاملگی و شیردهی ممنوع است.

نگهداری، رقیق کردن و حمل و نقل

کلینیک گلدن رویال خاطر نشان کرد: ویال های بوتاکس Botox را باید در دمای ۴۰- یا کمتر نگاهداری کرد و ویالهای دیسپورت Dysport را در دمای ۲ تا ۸ درجة سانتی گراد می توان نگاه داشت. در صورتیکه برای مدت کوتاهی مثلا برای حمل در دمای بالاتر قرار گیرند، به نظر نمی رسد که مشکلی ایجاد کند. ویالهای بوتاکس، ۱۰۰ واحدی و ویالهای دیسپورت، ۵۰۰ واحدی است. البته ویالهای بوتاکس چینی به صورت ۵۰ و حتی ۳۵ واحدی هم عرضه شده است.

این ویال ها را باید با نرمال سالین رقیق نمود. براساس توصیه کارخانه های تولید کننده، ویال های رقیق شده را باید در طی ۴ ساعت تزریق کرد ولی برخی به تجربه دریافته اند که می توان از آن تا یک ماه و یا حتی بیشتر نیز استفاده کرد.

میزان رقیق شدن براساس محل تزریق متفاوت است ولی هرچه غلظت بالاتری از توکسین در هر سی سی موجود باشد، (مثلا ۵۰ تا ۱۰۰ واحد در سی سی) و حجم تزریق کمتر باشد، دقت عمل و طول اثر دارو بیشتر و عوارض آن کمتر می شود.

 غلظتهای پائین و حجم بالاتر تزریق باعث گسترش و انتشار نوکسین از محل تزریق می شود و در نتیجه عوارض آن را بیشتر و اثرات آن را کمتر می کند.