چگونه ترس FOMO خود را تحت کنترل قرار بدهید؟

آیا با “ترس عقب ماندن” یا FOMO مبارزه می کنید؟ اگر چنین است، شما ممکن است عقب، مانده  باشید. دانشمندان FOMO را به عنوان ” یک ترس و نگرانی فراگیر که دیگران ممکن است دارای تجربیات لذتبخشی باشند که ما نباید از آن غافل شویم” تعریف می کنند، به عبارت دیگر، احساس اینکه همه بدون ما ممکن است یک سرگرمی داشته باشند.

هیچ کس دوست ندارد که احساس کند بی خبر است و این ترس باعث می شود افراد به دنبال ارتباط دائمی با آنچه دیگران انجام می دهند،باشند تا چیزی را از دست ندهند. اما FOMO همراه با هزینه است. با توجه به تعداد روزافزون مطالعات تحقیقاتی، سطح بالاتری از FOMO با موارد زیر مرتبط است:

  • خلق و خوی پایین و سطوح بالاتری از اضطراب و روان رنجوری
  • رضایت اندک زندگی و امنیت پایین در روابط نزدیک
  • رضایتمندی کمتر از نیازهای روانشناختی خود (به عنوان مثال، احساس وابستگی به دیگران)
  • مشکلات بیشتر با مصرف الکل
  • نیاز بیشتری برای تأیید از طرف دیگران.

بیشترین بیان تاثیر از FOMO، استفاده بیشتر از رسانه های اجتماعی، از جمله اعتیاد به رسانه های اجتماعی است، و جای تعجب نیست که دنیای رسانه های اجتماعی برای دیدن و شناخت افراد از طریق حوادثی که در آن حضوری نداریم، فرصت های بی شماری را ارائه می کند. اگر شما اغلب برای آنچه که ممکن است ازدست بدهید، نگران می شوید، این روشها را درنظر داشته باشید، چون مانند پادزهری برای آن است:

1- بر آنچه در مقابل شماست تمرکز کنید

این ترس یعنی FOMO  می تواند ما را به بررسی رسانه های اجتماعی بکشاند، در حالی که انجام کارهای دیگر، مانند حضور در کلاس و آویختن با دوستان نیز یکی از امکانات است. اگر شما به طور کامل در زندگی خود مشغول باشید، میل شما به نگرانی نسبت به آنچه ممکن است از دست بدهید، کمتر می شود. بر این اساس، بررسی خود ما یک ارتباط قوی بین ذهن آگاه (که بر تمرکز کنونی تاکید می کند) و FOMO کمتر پیدا خواهد کرد.

2- به یاد داشته باشید که رسانه های اجتماعی فضاهای به دقت برنامه ریزی شده ای هستند

پست های رسانه های اجتماعی معمولا یک تصویر نقاشی شده ای از واقعیت را رسم می کنند. به عنوان مثال، شما عکس های زیبایی از دوستان خود در تعطیلات می بینید، اما کودک آنها را که از فرط جیغ کشیدن درحال پرواز است، نمی بینید. این فیلتر را در ذهن خود داشته باشید.

3- نیازهای خود را شناسایی کرده و آنها را به انجام برسانید

جالب اینجاست که FOMO منجر به نادیده گرفتن نیازهای واقعی ما می شود. به عنوان مثال، ما نیاز داریم که با دیگران ارتباط برقرار کنیم، با این حال، استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی در روابط گوشت و خون ماست. ما متوجه شده ایم که هرچه بیشتر با نیازهای واقعی خود در تماس باشید، برای آنچه ممکن است از دست بدهید، کمتر می ترسید.

4- یک تعطیلات رسانه اجتماعی بگیرید

ترس FOMO به استفاده اجباری از رسانه های اجتماعی منجر می شود، و همانگونه که دیگران را سرگرم می بینیم، حتی درمورد آنچه ممکن است از دست بدهیم، بیشتر مضطرب می شویم و به نوعی می ترسیم  چیزی را از دست داده باشیم. این فرایند خودپنداره توضیح می دهد که چرا FOMO با اعتیاد به رسانه های اجتماعی مرتبط است. همانند سایر اعتیاد ها، ما باید وقفه ای در این چرخه بیندازیم.

لطفا آگاه سازی تلفن خود را غیرفعال کنید تا به طور مداوم از رسانه های اجتماعی استفاده نکنید. شما حتی ممکن است یک تعطیلات موقت برای استفاده از رسانه های اجتماعی خود برداشته  و تمرین کنید که  این رسانه ها در زندگی روزمره شما چقدر غوطه ور شده است، و سپس دقت کنید که چند روز پس از این تعطیلی چه احساسی دارید.

حقیقت غم انگیز این است که FOMO یک پارادوکس است، زیرا ترس از دست رفتن باعث می شود که ما از زندگی خود کمتر لذت ببریم. قدم بعدی برای تمرکز بر آنچه که واقعی است، و می توانید همین امروز برداشته و زندگی را در آغوش بگیرید، چیست؟

 

برگردان: سیما آزادفلاح