تعریف استقامت بلند مدت

 

در این بخش از سایت، استقامت بلند مدت را تعریف می کنیم و شما را با استقامت بلند مدت بیشتر آشنا می کنیم. به ورزش‌هايی که زمان اجرای آنها بیش از 6 دقيقه است. مانند : استقامت  5000 متر و 10000 متر،  قایقرانی و …. گفته می شود.