دکتر محسن حسن زاده: ماستوپکسی

حتی اگر در کاهش وزن اضافی خود موفق بوده اید، ممکن است هنگام نگاه کردن به سینه های خود دلسرد شوید، احتمالا سینه هایی افتاده با پوست شل و با ظاهری تو خالی می بینید که نوک آنها به سمت زمین اشاره نمی کنند. خوب، دنیا به آخر نرسیده است. بیشتر اوقات ماستوپکسی ا استاندارد با لیفت سینه ، با استفاده از ایمپلانت ها ظاهر و حجم سینه شما را باز می گردانند.

به خاطر داشته باشید که در نتیجه کاهش وزن، پستان های شما اکنون در محلی پایین تر از محل عادی بر روی قفسه سینه قرار می گیرند. برای جراح تقریبا غیر ممکن است که بتواند چین های پستان را به صورتی ماندگار بالا بکشد. هنگامی که جراح سینه شما را لیفت می کند، محل نوک پستان را نسبت به چین پشت آن مشخص می نماید.

به این ترتیب، اغلب جراحان به بیمارانشان توصیه می کنند که با کاشت ایمپلانت موافقت کنند تا حالت پری در قسمت بالای پستان ایجاد کند. لیفت هرگز به تنهایی نمی تواند این حالت را ایجاد کند. در بسیاری از موارد، قرار دادن ایمپلانت. با زیبایی تمام این حالت را ایجاد می کند.

لیفت و بزرگ کردن بستان می تواند کمک بزرگی برای پستان های افتاده و چروکیده باشد اگر شما و جراحثان موافقت کنید که لیفت پستان همراه با بزرگ کردن آن انجام شود، جراح می تواند ابتدا سینه شما را لیفت کند، سپس به عنوان عمل دوم بعدا آن را بزرگ کند، تقسیم عمل جراحی به دو مرحله، امنیت س لامت را افزایش می دهد، زیرا مشکلات خون رسانی به پوست را به حداقل می رساند.

به دنبال کاهش وزن شدید، ممکن است پوست نواحی پشت و پهلوها به اندازه سپنه ها حالت افتاده و آویزان پیدا کنند. در چنین مواردی، برش لیفت سینه تا پهلوها (از مسیر زیر بازو) امتداد یافته و پشت را نیز در بر می گیرد، به نحوی که بتوان پوست اضافی آن نواحی را نیز برداشت.

یک توصیه احتیاطی: در مورد اندازه دلخواه سينه خود واقع بین باشید. حریص نباشید و از پزشک  نخواهید. به تجربه ثابت شده است که پستان های بزرگ بیشتر از پستان های کوچک دچار افتادگی می شوند.

حتی پوست شما الاستیسیته (قابلیت انعطاف) کمتری نسبت به کاهندگان شدید وزن خواهد داشت. پس، در مورد خواسته های خود واقع بین باشید.