دکتر محسن حسن زاده: جراحی لیفت ران و باسن

اگر پوست ران شل است و به ورزش پاسخ نمی دهد، احتمالا به نوعی از لیفت ران نیاز دارید. اگر باسن شما حالت افتادگی دارد، شاید لیفت باسن پاسخ مشکل شما باشد. گاهی انجام هر دو نوع لیفت به طور همزمان ضرورت پیدا می کند.

لیفت ران ها

اگر پوست شل یا آویخته در ران داشته باشید، لیفت ران برای شما مناسب است. رایج ترین لیفت ران، لیفت کردن بخش داخلی آن (تایپلاستی) است.

برش این جراحی از کشاله ران شروع شده، ران را دور می زند و با باسن کشیده می شود. اگر افتادگی پوست داخل ران زیاد باشد، می توان در جهت عمودی به شکل گوهای در امتداد داخل ران قسمتی از پوست را برداشت؛ به این ترتیب محکم کردن پوست هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی انجام می شود. برش عمودی اسکاری بر جا می گذارد که از قسمت داخلی کشاله ران تا کناره داخلی زانو کشیده شده است. برداشت گوهای پوست رایج نیست.

لیفت باسن

نحوه عمل با توجه به نام آن مشخص است: تبديل باسن شل و افتاده به باسن محكمتر که جوان تماتر باشد، اندام شما – در لباس یا بدون آن – بهتر به نظر می آید؛ تنها مشکل اسکار برش شلی بالای هر دو باسن به صورت افقی ایجاد می شود، یا برای مخفی کردن آن در چین زیر باسن، برش در قسمت زیر باسن ایجاد می شود. طی سال ها جراحان برش زیر باسن را با برش بالای باسن جایگزین کرده اند. با قرار گرفتن اسکارها در بالای باسن، ظاهر طبیعی تری ایجاد می شود و پنهان کردن اسکارها زیر شورت یا مایو آسان تر است.

لیفت قسمت تحتانی بدن

این شیوه، ليفت های ران را با لیفت باسن، و لیفت پهلو و لیفت کمر ترکیب می کند. اگر وزن شما طبیعی است، اما در این نواحی چربی اضافی دارید این شیوه به شما کمک می کند.

ليفت پایین بدن اغلب پس از کاهش سایز یا وزن انجام می شود دلیل اصلی لیفت پایین بدن پوست اضافی و آویزان ران هاست.

لیفت پایین بدن چنان گسترده است که باید جراح ماهری را جست و جو کنید. هیچ کس هر روز این عمل را انجام نداده است. اگر جراحی در مدت چند سال ۱۰ یا ۲۰ بار این عمل را انجام داده و بتواند به شما نتایج خوبی نشان دهد، تجربه کافی دارد.