دکتر محسن حسن زاده: پروتز سینه

اگر در رابطه با اندازه سینه یا پستان های خود کمی کمک می خواهید، اما آنقدر ترسیده اید که نمی توانید درخواست کنید. با این که خجالت می کشید. یا هر دو. هرگز نترسید!

صرفنظر از آنچه می گویند و می نویسند و آنچه به صورت آنلاین می بینید، عمل جراحی بزرگ کردن پستان میزان موفقیت ۹۵ درصدی دارد، در هر صورت، به عنوان یک فرد خواهان بزرگ شدن سینه، پس از ارزیابی خطرات باید تصمیمی آگاهانه بگیرید.

کنار گذاشتن ترس از سیلیکون

موضوع بی خطر بودن ایمپلانت های ژل سیلیکون در سال ۱۹۹۰ به یک موضوع و خبر ملی تبدیل شده بود. بر اساس گفته های یک گزارشگر شبکه تلویزیونی مبنی بر این که سیلیکون از نظر علمی مورد تأیید نیست، وکلای حقوقی، برخی سازمان های زنان، رسانه های پر خواننده و اداره مدیریت امور دارویی و غذایی ایالات متحده عليه خطرات گزارش شده جراحی بزرگ کردن پستان قیام کردند

آشنایی با آناتومی پستان

پستان ها از بافت غده ای که پس از بارداری و زایمان شیر تولید می کنند، همچنین مجاری شیری که غده های مولد شیر را متصل می کنند، چربی و بافت همبند تشکیل شده است.

– پستان ها روی عضلات سینه ای  و فاسیای آن قرار گرفته اند. (فاسيا بافت محکمی است که عضلات را می پوشاند)

– نوک پستان (نبيل) توسط دایره ای از پوست تیره در بر گرفته شده، این پوست تیره را آرنولا می نامند. (مجموعة آرنولا – نیپل)

– ممکن است ایمپلانتها زبر عضله پکتورالیس با روی آن قرار داده شوند.

– به اتفاق جراح تصميم بگیرید که ایمپلانت را روی عضله قرار دهید بهتر است یا زیر آن

– افزایش سن، بافت همبند را شل و قابلیت انعطاف آن را بیشتر می کند. جاذبه می تواند بافت را به سمت پایین بکشد و موجب افتادگی پستان شود.

نگاهی به مشکلات و محاکمات

پیش از نسل جدید ایمپالانتهای پستان، برخی از بیماران تجربه بدی با ایمپلانت ها داشتند، مشکلات شامل نشتی سیلیکون از محفظه سالم ایمپلانت یا پاره شدن این محفظه ها بود، در نتیجه مقدار زیادی ژل سیلیکون در داخل حفره پستان آزاد می شد، این مشکلات به تشکیل کپسول (بافت اسکار اطراف ایمپلانت که موجب سخت شدن پستان می شد) گاهی عفونت و حرکت ژل سیلیکون به سمت غده های لنفاوی نزدیک پستان می انجامید.

آیا میان بزرگ کردن پستان و سرطان پستان رابطه ای وجود دارد؟

خیر، درست خواندید: خیرا بررسی های متعدد نشان داده اند که زن هایی که از ایمپلانت استفاده میکنند به اندازه افرادی که استفاده نمی کنند، به سرطان پستان مبتلا می شوند. با این وجود، اگر در خانواده ش ما سابقه سرطان پستان وجود داشته باشد، باید بیشتر احتیاط کنید. در هر صورت، پس از بزرگ کردن پستان، در صورت انجام ماموگرافی به تکنسین رادیولوژی بگویید که ایمپلانت دارید و او یک یا دو تصویر اضافی تهیه خواهد کرد.