image001برخی سبزیجات فریز شده و یخ زده طعم و ظاهر اول را ندارند می خواهیم تازه ترین و جدیدترین  راه و روش  برای حفظ مزه و شکل سبزیجات منجمد را برایتان بیاوریم

پژوهشگران سوئدی دانشگاه لوند روش جدیدی برای منجمد کردن سبزیجات ابداع کرده‌اند که یاخته‌ها را زنده نگه می‌دارد و با آن می‌توان کاری کرد تا سبزیجات یخ‌زده طعم روز اول را حفظ کنند.

راز این روش جدید “تری هالوز” است: ماده‌ای طبیعی که در مخمر، قارچ و انواع علف یافت می شود که زمستان‌های سرد را بسیار بهتر از گیاهان و سبزی‌ها تاب می آورند. تری هالوز مانع از آن می شود که پس از شکل گیری بلورهای یخ درون یاخته، یاخته از هم بپاشد. سبزی‌ها اول درون اتاقک خلأ گذاشته می‌شوند و هوای درون بافت سبزی‌ها تخلیه می‌شود.
سپس آب حاوی تری هالوز به سبزی تزریق می‌شود تا جای هوا را بگیرد. پس از بیرون آوردن سبزی از اتاقک خلأ پالس کوتاه الکتریکی باعث می‌شود محلول در غشای بیرونی یاخته رخنه کند. به این ترتیب، یاخته‌ها در برابر سرما مصون می‌شوند و آسیب نمی‌بینند.
فدریکو گومز متخصص فناوری غذایی گفت: پالس الکتریکی حفره‌هایی درون یاخته باز می‌کند که مثل دروازه هستند و محلول امکان رخنه درون غشا را پیدا می‌کند. به همین دلیل از پالس الکتریکی استفاده می‌کنیم.
کارشناسان معمولا سبزیجات را در فریزر ذخیره می‌کنند و این درحالی است که پژوهشگران می گویند وقتی یخ سبزی‌ها آب می شود ظاهر و طعم آنها همان است که زمان برداشت بوده است. تاکنون سبزی هایی را که تا یک ماه در سردخانه انبار شده اند، مورد آزمایش قرار گرفته اند.
پروفسور گومز در مورد ویژگی این روش افزود: ویژگی اصلی این روش، زنده نگاه داشتن یاخته‌ها هنگام ذوب یخ است. به این ترتیب، همه آن خصوصیت‌های سبزی که عامل تازگی آن است، حفظ می شود و مصرف کننده احتمالاً فرقی بین سبزهای ما و سبزی تازه احساس نخواهد کرد.
گروه پژوهشی دانشگاه لوند می‌گوید که با روش آنها کشاورزان می‌توانند محصول خود را در تمام طول سال منجمد کنند.