کلینیک امرو: رینوپلاستی چیست و چگونه انجام می گیرد؟

رینو پلاستی (که با نام عمل بینی یا شکل دادن به بینی نیز شناخته می شود) عمل جراحی تغيير ش كل خارج بینی است و هدف آن جذاب تر کردن شکل بینی است. از میان اعمال زیبایی بی شمار، رینوپلاستی پیچیده ترین، ناشناخته ترین و دشوارترین عمل جراحی است.

به شما توصیه می کنم که تنها از روی هوس بینی خود را تغییر ندهید. پس از ایجاد تغییر در بینی، باز پس گیری بینی قدیمی بسیار دشوار است. یکی از جالب ترین نتایج جراحی من، موجب ناراحتی زیاد بیمار شد. هنگامی که اعضای خانواده، بینی تازه او را دیدند، به او گفتند که دیگر یک یونانی نیست، او درخواست کرد بینی اش به حالت اول برگردانده شود اما انجام چنین کاری عملا غیر ممکن بود.

آشنایی با آناتومی بینی

این بینی کوچک و به ظاهر ساده، در واقع بسیار پیچیده است. شبکه ساختار حمایتی بینی شما از استخوان های بینی تشکیل شده، که حرکت ندارند و در فاصله پلک تحتانی و غضروف بینی قرار گرفته اند. (غضروف بینی متحرک است و شکل بینی و انتهای آن را ثابت نگه می دارد. فضای درونی بینی توسط تیغه بینی به دو مجرا تقسیم شده است.

حفرات بینی توسط مخاط پوشیده شده است، به استثنای ابتدای سوراخ های بینی که به وسيله پوست پوشیده شده اند. ساختمان عمودی میان دو سوراخ بینی که نوک بینی را به لب فوقانی متصل می کند کالوملا نامیده می شود. اتصال بینی به گونه ها در دو طرف را آلا می نامند.

اگر تیغه بینی به علت رشد ناهنجار یا ضربه شدید تغییر شکل دهد یا منحرف شود، شكل خارجی بینی کج و تابدار به نظر می رسد. برخی اوقات، اصلاح بینی کج نه تنها وضع تنفس شما را بهتر می کند، بلکه خرويف شما را نیز کاهش می دهد

جراح با اصلاح یا کاهش اندازه و تغییر شکل غضروف و استخوانهای بینی، شکل و فرم بینی شما را تغییر می دهد. اگر به غضروف اضافی نیاز داشته باشید، از تیغه بینی، گوش یا از دنده عاریت گرفته شده و برای اصلاح ناحیه ای فرورفته با آسیب دیده مورد استفاده قرار می گیرد. برای بهبود شکل نوک بینی، غضروف مفید است. به طور کلی، جز در موارد رینوپلاستی باز، جراح برش را در خارج از بینی در  کالوملا ایجاد می کند می کند. ایجاد می کند که قاعده بینی ش ما را کوچک تر می کند.

نوک بینی پهن با برداشتن پوست آن کوچک تر نمی شود، همچنین با برداشتن پوست روی بینی مجاری آن تنگ تر نمی شود. کوچک کردن آنها به وسیله بریدن غضروف، ایجاد سوتورهای ثابت نگه دارنده، یا هر دوی آنها میسر است. همه تغییرات بینی با جراحی داخل بینی ممکن است، به استثنای برش رینوپلاستی باز.