به گزارش بخش اخبار پزشکی دکتر سلام؛ تحقیقات جدید نشان داده اند، طب سوزنی که عملی سنتی در چین محسوب می گردد، می تواند علائم آسیب مغزی (TBI) را کاهش دهد. در این خصوص، محققان، طب سوزنی بر روی گوش (AA) و طب سوزنی سنتی (TCA) را مورد سنجش قرار دادند تا مشخص کنند که آیا در درمان علائم سردرد مزمن موثر است یا خیر، همچنین این درمان را  با درمان های معمولی (UC) که توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی ارائه می شود، مقایسه کردند.

سردرد

پژوهشگران، کهنه سربازانی را که بین سنین 18 تا 69 سال داشتند و گرفتار علائم آسیب مغزی (TBI) خفيف تا متوسط بودند و در سه مرکز مختلف درمان نظامی سکونت داشتند را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج اولیه با به کارگیری استفاده از یک آزمایش ضربه به سر (HIT) مورد سنجش قرار گرفت، در صورتی که نتایج ثانویه را با استفاده از تحقیقات مختلفی برای تعیین اثربخشی طب سوزنی، مورد ارزیابی قرار دادند.

تمامی شرکت کنندگان،90  دقیقه تحت درمان  طب سوزنی قرار گرفتند. در طب سوزنی بر روی گوش، بین شش تا  نه عدد سوزن در هر جلسه، مورد استفاده قرار گرفت. این گروه ده جلسه 45 دقیقه ای طب سوزنی را به مدت شش هفته تحمل کردند در صورتی که، در مورد طب سوزنی سنتی، حدودا 22 عدد سوزن مورد استفاده قرار گرفت. شرکت کنندگانی که در این گروه قرار داشتند، ده جلسه 60 دقیقه ای طب سوزنی را به مدت 10 هفته، تحمل کردند.

نتایج نشان داد که درصد آزمایش ضربه به سر (HIT) در میان شرکت کنندگان، در مقایسه با گروهی که تحت درمان های معمولی (UC) قرار گرفته بودند، کاهش داشته است. طب سوزنی بر روی گوش 10.2- درصد، طب سوزنی سنتی 4.6- درصد موثر بودند. در صورتیکه تاثیر درمان معمولی  0.8+ درصد بود.

گذشته از این، بر عکس درمان های معمولی (UC)، هم طب سوزنی بر روی گوش (AA) و هم طب سوزنی سنتی ( TCA )، کاهش چشمگیری در  NRS را نشان دادند، هر چند، تفاوت های قابل ملاحظه ای در مورد سایر نتایج ثانویه دیده نشد.

یافته های این تحقیق نشان می دهند که طب سوزنی نسبت به درمان های پزشکی معمولی و رایج، در افرادی که سردردهای ناشی از آسیب مغزی (TBI) دارند، بسیار موثرتر می باشد.