تعریف سازگاری ساختاری در ورزش و تربیت بدنی

 

سازگاری ساختاری اینگونه تعریف می شود: سازگاری تدريجی عضلات و به ويژه اتصالات عضلانی به استخوان است تا ورزشکار بتواند در مرحله بعدی تمرين به آسانی با بارهای تمرينی سنگين‌تر روبرو شود.

آسانترين روش برای ايجاد سازگاری ساختاری تمرينات دايره‌ای است.