يک نمونه تمرين دايره‌ای با استفاده از وزن بدن

 

یک مدل از تمرینات دایره ای که می توان انجام داد که با استفاده از وزن بدن انجام می شود را به شما آموزش می دهیم. اما در ورزش های مختلف با استفاده از امکانات موجود می توان تمرینات دایره ای مختلفی را انجام داد که در بخش های دیگر مجله پزشکی دکتر سلام با مفهوم تمرینات دایره ای قبلا آشنا شده اید.

1. حرکت نيم نشسته پا
2. شنای روی دست
3. دراز و نشست با زانوی خميده
4. جهشهای کوتاه جفت پا روی يک نقطه
5. بالاآوردن تنه
6. کشش از بارفيکس
7. حرکت پروانه