khorma

مصرف خرما یا کششمش سبب کنترل اشتها می شود و از پر خوری به هنگام افطار ممانعت می کند. علاوه بر آن مصرف خرما در ماه مبارک رمضان در تنظیم قند خون بسیار مفید اســـت.

 زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگارانبا بیان اینکه بهتر است روزه داران از خرما یا کشمش برای آغاز افطار استفاده کنند، گفت: زیرا این دو سبب کنترل اشتها می شوند و از پر خوری به هنگام افطار ممانعت می کند. علاوه بر آن مصرف خرما در ماه مبارک رمضان در تنظیم قند خون بسیار مفید اســـت، لــذا تـــوصیه می شود که در وعده افطار حتی المقدور 5-3 عدد خرما مصرف شود و از مصرف بیش از حد خرما نیز مانند سایر شیرینی ها پرهیز شود.

وی ادامه داد: در وعده های سحر و افطار از پرخوری اجتناب کنید و تا حد امکان به جای مصرف انواع شیرینی ها مثل زولبیا و بامیه که فقط حاوی انرژی و فاقد مواد مغذی (ویتامین ها و مواد معدنی) هستند، از مواد غذایی طبیعی شیرین مثل خرما، کشمش و انواع میوه درحد متعادل استفاده شود. افراط در مصرف انواع شیرینی به هنگام افطار چاقی و اضافه وزن را به دنبال خواهد داشت.

عبدالهی با بیان اینکه مصرف آب زیاد به هنگام صرف افطار سبب اختلال در هضم مواد غذایی می شود، عنوان کرد: بعد از صرف سحری نیز بســـیاری از افراد  از ترس تشنــــگی در طول روز به مقدار فراوان آب می نوشند که عادت صحیح غذایی نیست.