fresh-fruit-salad1
  رواج چاقی و اضافه وزن  روز به روز افزایش میابد، و  همزمان  با این شرایط بیماری های مزمنی مثل  دیابت نوع 2، سرطان، فشار خون و امراض  قلبی نیز بوجود می آید. بر اساس یک مقاله  در این مورد از هر دو دانشگاه  آمریکایی پزشکی ورزشی (ACSM) و آکادمی تغذیه و رژیم های غذایی؛ تعادل انرژی یک شیوه  خوب برای  رویارویی با اپیدمی چاقی است. در این بخش  قدم  به قدم  اصول مهم در مورد  رسیدن به تعادل انرژی شرح داده  شده است.

این مقاله در Medicine & Science in Sports & Exercise چاپ شد. برخی از موارد این مقاله در زیر ارایه شده است:
•ادغام دو راهبرد مهم در زمینه تعادل انرژی، در برنامه درسی و آموزشی برای هر دو متخصصان علم تمرین و تغذیه و تقویت تلاش های مشترک بین آن ها.
•توسعۀ مهارت های معلمین و مربیان تربیت بدنی و ارتقاء موقعیت آن ها به عنوان مشوقین تعادل انرژی
•توسعۀ استانداردهای مرکزی مدرسه در زمینه یکپارچگی تعادل انرژی
•توسعۀ سیستم برنامه غذایی و تغذیه مدارس با هدف تعادل انرژی
در مجموع نتایج این مقاله نشان داد که برای پیشگیری و مبارزه بر علیه اپیدمی چاقی باید به طور ریشه ای اقدام کرد. آموزش یک راهبرد مهم در این زمینه است که باید از مدارس شروع شود. مهم ترین نکته در این زمینه تعادل انرژی است، در واقع می توان گفت که متعادل بودن سطح دریافت با مصرف انرژی کلید اصلی سلامتی و متعاقب آن حفظ وزن است. در حال حاضر، چاقی یکی از بزرگترین چالش های سلامتی و بهداشت عمومی و به یک معضل تبدیل شده است. بهتر است، کودکان از همان ابتدا با مفهوم تعادل انرژی آشنا شوند. لذا آموزش در این زمینه سهم بسزایی دارد.
منبع-http://www.yourdoctor.ir