metabolism_600x450

معمولا، زیاد خوردن میوه ها و سبزیجات به عنوان یک شیوه  برای لاغری  مورد توجه قرار دارد، ممکن است  یکی از علتهای آن حس سیری بعلت  مصرف آن ها باشد. با وجود این، نتایج یک پژوهش مروری بیان کرد  که اثر  خوردن  میوه ها و سبزیجات بر لاغری تقریبا  در حدود صفر است. پژوهش این مطالعه در مجله American Journal of Clinical Nutrition چاپ شد.پژوهشگران در این  تحقیق به  بررسی  تاثیر خوردن  میوه ها و سبزیجات بر لاغری 7 مقاله

در این زمینه را ارزیابی کردند. در این مقالات حدود 1200 آزمودنی ارزیابی شده بودند، و هدف کلی تمام این مقالات ارزیابی اثر دریافت میوه و سبزی بر کاهش وزن افراد بود. در نهایت، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که میوه ها و سبزیجات به تنهایی نمی توانند موجب کاهش وزن گردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ ” بر خلاف عقیده عمومی ه دریافت میوه ها و سبزیجات بیشتر می تواند موجب کاهش وزن گردد، دریافت زیاد آن ها می تواند موجب افزایش وزن شود. به نظر می رسد که افزایش میزان دریافت میوه ها و سبزیجات بیشتر موجب افزایش دریافت مواد مغذی و ویتامین ها می گردد. میوه ها و سبزیجات به جهتت فیبر بالایی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخورد دارند.” وی در ادامه افزود؛ ”  میوه ها و سبزیجات به دلیل داشتن املاح و ویتامین های فراوان و مفید برای سلامتی ضروری هستند، با وجود این، اثر آن ها بر کاهش وزن باید بیشتر بررسی شود.”

منبع-http://www.yourdoctor.ir