prediabetes1

اندازه جوانه های چشایی موجود برروی زبان با  پیر شدن کاهش می یابد بر پایه  پژوهش جدید هر چه  اندازه  جوانه های چشایی کاهش بیشتری یابد اندازه  قندخون ناشتا به بیشتر ازاندازه نرمال   آن  صعود می کند. از آنجائیکه  بیشتر بودن قند خون ناشتا  مشخصه  اصلی دیابت است بر اساس  یافته های این تحقیق تعداد جوانه های چشایی در متابولیسم گلوکز در پیری نقش دارند.

 نتایج این تحقیق در نشست  بین المللی جامعه ی غدد درون ریز  ارائه شد.

 به گفته ی دکتر  chee chiaمحقق  ارشد این تحقیقات: کاهش تعداد جوانه های چشایی با افزایش  سن با افزایش  ابتلا به دیابت نوع  2 در افراد  بالغ مسن در ارتباط است.  محققان براین تصورند که ممکن است  ارتباطی بین جوانه های چشایی و ابتلا به دیابت  وجود داشته باشد. جوانه های چشایی  بروی نوک زبان  با اصطلاح  پزشکی زایده های قارچ مانند یا fungiform papillaeمعروفند  این زایده ها دارای  گیرنده های طعم شیرین هستند. درمطالعات قبلی نشان داده شد که جوانه های چشایی هورمونی تولید می کنند که در متابولیسم  قند اهمیت دارد و در جوندگان تعداد جوانه های چشایی با افزایش سن کاهش می یابد.

محققان برای بررسی کاهش تعداد جوانه های چشایی با افزایش سن درانسان  به بررسی و آنالیز اطلاعات 353 فرد بالغ که در مطالعه ی طولی NIAبالتیمور از سال 2011 تا 2014 شرکت  کرده بودند، پرداختند. این تحقیق مشاهداتی، به صورت  ادامه دار بروی  افراد داوطلب انجام شد. دانشمندان به بررسی  دانسیته  و تعداد  جوانه های چشایی بروی نوک زبان این افراد  پس از رنگ آمیزی  زبان  آنها با رنگ آبی خوراکی پرداختند.

محققان دریافتند  که سن بالا با کاهش تعداد  جوانه های چشایی در ارتباط است، این نتایج از یک مطالعه ی  بزرگتر  کلینیکی در اکتبر گذشته بدست آمد.

 علاوه بر این دکتر  chiaگزارش کرد  که تعداد کمتر جوانه های چشایی دراین افراد  با افزایش مقدار قندخون  ناشتا همراه است در این افراد  مقدار هورمون  مفید سلولهای  چربی یعنی  ادیپونکتین کاهش می یابد. درمطالعات  قبلی مشخص  شده بود که چاقی و دیابت  نوع 2 با کاهش مقدار ادیپونکتین درارتباط است.

دکتر chiaمی گوید: بر اساس  اطلاعات من، این برای اولین باری است که ارتباط تعداد  جوانه های چشایی و مقدار قند خون گزارش شده است، البته این امکان وجود دارد که این ارتباط صحیح نباشد برای تایید این نتایج نیاز به انجام مطالعه ی بزرگتر و طولانی مدت وجود دارد.

او می افزاید: این امکان  نیز وجود دارد  که داشتن  جوانه های چشایی کمتر به معنای کمتر شدن  هورمونهایی باشد که متابولیسم گلوکز  را کنترل  می کنند.

منبع-http://diabetestma.org