پرسش: با سلام، خواهر اینجانب از ۱۱ سال پیش درگیر سرطان سینه و غدد لنفاوی بود پس از دو سال به استخوان متاستاز داد ولی ایشان با عصا حرکت کرده و فعالیت خود (مربی دانشکده بهداشت دانشگاه شیراز) را ادامه دادند. از یکسال قبل به شدت فعالیت تومور زیاد شده گستره آن به ستون فقرات و دست ها کشیده که از مسکن مخدر استفاده میکنند. اخیرا اسپاتهایی در کند دیده شده آیا امیدی به درمان هست؟ ضمنا به علت تحریم چسب فنتانیل وارد نمیشود و ایشان بسیار درد میکشند هرچند مورفین تزریق میکنند.

 

سرطان سینه و غدد لنفاوی و افزایش تومور

 

پاسخ: با عرض سلام و آرزوی شفای عاجل البته شفای تمام بیماریها با اذن خداوند متعال است و ما همگی فقط وسیله ایم و در نهایت همگی تسلیم خواست و اراده او هستیم حتی اگر بیماری سرطان باشد! بهرحال سرطان سینه در خانمها شایعترین سرطان است و بسته به نوع آن درجه بدخیمی اش تفاوت میکند ولی زمانی که علیرغم تمام تدابیر درمانی از بافتهای اطراف و غدد لنفاوی به استخوانها و دنده ها دست اندازی کرده باشد دیگر مراحل بسیار پیشرفته بیماریست وبیمار درد زیادی میکشد که فقط باید از مسکنهای مخدر استفاده نمود و خود وزارت بهداشت هم برای این بیماران سهمیه داروی مخدر اختصاص میدهد که با افزایش درد لاجرم با نظر پزشک معالج باید دوز دارو را افزایش داد و از بروز عوارض دیگر هم جلوگیری نمود. موفق باشید

 

پاسخگوی این سوال: جناب آقای دکتر علیرضا نیک نفس