Sepsis

زمانیکه عفونت در یکی از بافت های بدن  وارد می شود میکروب ها و سموم بوجود آمده  به درون جریان خون  نفوذ میکند. به این وضعیت سپتی سمی یا سپسیس Sepsis  نام دارد. سپتی سمی وضعیت بسیار بد  و خطرناکی است که قادر است  همه  متابولیسم بدن را تحت تاثیر قرار داده و میتواند موجب مرگ شود

محققان در دانشگاه اورگون Oregon نوعی فیلتر ساخته اند که میتواند سموم ناشی از عفونت های خونی را از آن پاک کند. با عبور خون از درون این فیلتر میتوان باکتری ها و سموم ترشح شده به توسط آنها را از جریان خون فیلتر و خارج کرد.

درون این فیلتر لوله های نازکی به قطر موی انسان وجود دارد که سطح درونی آنها از پلیمر خاصی پوشیده شده است. این پلیمر از زنجیره های کربن و اکسیژن ساخته شده و شکلی مانند موهای بسیار ظریف دارد که از سطح درونی لوله بیرون زده است. در نوک هر رشته پلیمری یک پپتید وجود دارد که میتواند سموم را به خود جذب کند.

محققان فعلا در حال تهیه نمونه ای آزمایشگاهی این وسیله هستند تا بتوانند از آن در درمان بیماران استفاده کنند.