weightlosslead1

اضافه وزن درجه 3 با افزایش میزان مرگ ومیر مربوط است،  اضافه وزن  یا چاقی درجه 3 از میانه دهه  80 در آمریکا  ده برابر شده است و  هم اکنون  6 درصد از اشخاص   بزرگسال آمریکایی با این مشکل مواجه هستند. این  دسته

همچنین 20 درصد از مجموع  هزینه های مراقبت های بهداشتی سرانه را در سال 2000 به خود اختصاص دادند. با این حال دراکثر مطالعات به دلیل محدودیت در تعداد افراد شرکت کننده، تأثیرات چاقی درجه سه بر مرگ ومیر اندازه گیری نشده است.

دراین تحقیق، دانشمندان موسسه ی ملی سرطان به بازنگری اطلاعات 20 مطالعه ی آینده نگر که در امریکا، سوئد و استرالیا  انجام شده بود، پرداختند.

محققین افرادی که  سابقا سیگار می کشیدند  و کسانیکه  سابقه ی ابتلا به بیماریهای  مزمن  را داشتند از مطالعه ی خود حذف کردند و اطلاعات تعداد 9564 فرد بالغ که به چاقی درجه ی 3 مبتلا بودند و 304011 نفر با وزن طبیعی  را بررسی و مقایسه کردند. شرکت کنندگان درمجموع به مدت  30 سال پیگیری  شدند.

 آنالیزها نشان داد که میزان مرگ ومیر (مرگ های گزارش شده برای  هر 100 هزار نفر در سال) برای مردان و زنان مبتلا به چاقی درجه 3 بترتیب برابر با 856 و 663 مرگ است. درمقابل میزان مرگ و میر برای مردان و زنان  با وزن  طبیعی  به ترتیب 346.7و 280.5مرگ گزارش شد.

در شرکت کنندگانی که به چاقی درجه 3 مبتلا بودند، بیماری قلبی اصلی ترین عاملی است که بروی میزان مرگ و میر بالا در این  افراد تأثیر می گذارد و پس از آن سرطان و دیابت عوامل بعدی تأثیر  گذار بر مرگ و میر در این افراد می باشند. خطر مرگ از این بیماریها و سایر بیماریها همچنین با افزایش  نمایه ی  توده ی بدنی  افزایش می یابد. محققان نتیجه گیری کردند که داشتن نمایه ی توده ی بدنی  بین 40 تا 59 kg/m2در مقایسه با وزن طبیعی  موجب کاهش 6.5تا 13.7سال از عمر این افراد می گردد.

 اما نویسندگان مقاله می گویند: از آنجائیکه  این تحقیقات  تنها در  3 کشور انجام شده  است این یافته ها ممکن است  برای همه ی افراد در جهان صادق نباشد. همچنین ، از آنجائیکه وزن و قد افراد برای محاسبه ی BMIتوسط بیماران  گزارش شده و از سایر اندازه گیریهای چاقی دراین مطالعه  استفاده نشده است، محاسبات ممکن کاملاً دقیق نباشد. علیرغم این موضوع، محققان  معتقدند  که این نتایج نشان دهنده ی ارتباط چاقی درجه ی 3 با افزایش قابل توجه میزان مرگ ومیر است.

دانشمندان می گویند: چاقی درجه 3 با افزایش  میزان مرگ ومیر به همه ی  دلایل و مرگ ومیر به دلیل  طیف گسترده ای از عوامل بخصوص بیماریهای قلبی، سرطان  ودیابت همراه است. خطر مرگ ومیر به طور کلی  و به دلیل  این عوامل  خاص با  افزایش مقدار BMIافزایش می یابد.

 دانشمندان  می گویند: ما دریافتیم که کاهش امید به زندگی با  چاقی درجه  3 و همچنین BMIبالاتر از 50kg/m2و حتی بالاتر، مشابه با کاهش امید به زندگی درافرادی است که سیگار استعمال می کنند.

دانشمندان دانشگاه استنفورد درگزارشی در اخبار پزشکی امروز اعلام کردند شیوع چاقی در سراسر ایالات متحده به دلیل  شیوه ی زندگی بی تحرک و افزایش مصرف مواد غذایی پرکالری رو به افزایش است.

همچنین به تازگی  در مطالعه ای که محققان ایرلندی و انگلیسی انجام دادند مشخص گردید  تلویزیون کودکان را به مصرف غذاهای ناسالم تحریک می کند که این  موضوع  در جامعه ای  که چاقی در آن  اپیدمیک شده است، بسیار نگران کننده می باشد.

منبع-http://diabetestma.org