با فنگ‌ شویی در حمام آشنایی دارید؟ در فنگ‌ شویی، حمام به بدی شهره شده است و این یک حقیقت است. با این حال شما می ‌توانید این موضوع را با کمی دقت و تلاش ذهنی تغییر دهید. از یک راهنمای ساده فنگ ‌شویی استفاده کنید و نگرانی در رابطه با فنگ‌ شویی بد حمام خود را تمام کنید. در این این مقاله از بخش روانشناسی دکتر سلام، نکات بسیاری ارائه شده است تا به شما کمک کنند که در حمام خود فنگ‌ شویی خوبی داشته باشید، و همچنین در مورد برخورد با چالش ‌های گوناگون از جمله قرارگیری حمام در منطقه‌ی ثروت گرفته تا قرارگیری حمام در راستای درب جلویی، تصمیم گیری کنید. کمک همین جاست و جایی برای نگرانی نیست. فقط کافی است راهنمایی ‌های زیر را جدی بگیرید.

نکات و راهنمایی هایی برای ایجاد فنگ‌ شویی در حمام

چگونه یک چشمه فنگ  ‌شویی در حمام خود ایجاد کنیم؟ من به عنوان یک مشاور فنگ ‌شویی، از اهمیت طراحی و تعیین محل حمام آگاه هستم. حمام ‌ها تمایل به تخلیه انرژی دارند و همچنین به راحتی امواج پایین را جمع می کنند.

فنگ‌ شویی در حمام

فنگ‌ شویی در حمام به عنوان بخشی از سلامت سه گانه

یک ارتباط قوی انرژی محور بین سه فنگ‌ شویی در منزل شما وجود دارد که به سلامت شما مربوط است. این سه مورد عبارت ‌اند از : اتاق خواب، حمام و آشپزخانه.

فنگ‌ شویی در حمام – فنگ‌ شویی موقعیت حمام در طبقه ای با فنگ شویی خوب

هنگامی که در مرحله‌ طراحی طبقه هستید چرا از همان ابتدا انرژی بد حمام را به حداقل نرسانید، تا به طور مداوم مجبور به مقابله با آن نباشید؟ و به طور مشابه زمانی که به چندین خانه با نقشه طبقه های متفاوت نگاه می کنید، باید درمورد حمام با انرژی بد بالقوه مطمئن شوید و بفهمید که چگونه از آن اجتناب کنید.

فنگ شویی در حمام هم راستا با درب جلویی

اگر درب حمام با درب جلویی در یک راستا باشد، این یک فنگ شویی بد است. در واقع هرکدام از هم راستایی ها در دفتر یا خانه، فنگ شویی را به چالش می کشد. این دو راهنمایی فنگ شویی را برای ایجاد انرژی خوب در زمانی که درب جلویی با درب حمام هم راستا است، اعمال کنید.

فنگ‌ شویی در حمام

فنگ شویی حمام بعد از درب جلویی

یکی از نگرانی هایی که ممکن است درمورد فنگ شویی یک خانه جدید یا قدیمی وجود داشته باشد، این است که حمام در ورودی ساختمان باشد. در فنگ شویی درب اصلی خیلی مهم است.

فنگ شویی در حمام مستقر در وسط خانه

وجود یک حمام در مرکز خانه معمولا به عنوان یک فنگ شویی بد در نظر گرفته می شود. مرکز خانه قلب فضای فنگ شویی است که آن را با نام نقطه ی (یین – یانگ) می شناسیم.

حمام در منطقه فنگ شویی عشق و ازدواج

می ‌دانید که اگر حمام شما در محدوده ی عشق و ازدواج (جنوب غربی) واقع شده باشد، باید بر روی عنصر اصلی فنگ شویی که زمین است تمرکز کنید. رنگ هایی با هر دو المان آتش و زمین در فنگ ‌شویی منطقه ی جنوب غربی خوب هستند.

فنگ‌ شویی در حمام

فنگ شویی در حمام بالای اتاق خواب

حمام بالای اتاق خواب نمی تواند بهترین فنگ شویی برای زندگی باشد. یک فاکتور مهم برای بررسی روش های فنگ شویی در این مورد، این است که حمام طبقه ی بالا چقدر کاربرد خواهد داشت.

درمان فنگ شویی برای درب حمام رو به آشپزخانه

داشتن آشپزخانه و حمامی که درهای آن ها رو به‌ روی هم هستند، در واقع یک فنگ شویی بسیار بد است. البته نیازی نیست تا فرد مقدار زیادی از فنگ شویی آگاه باشد تا این نکته را بفهمد و به طور شهودی معلوم است که این مجموعه برای یک خانه ی سالم مناسب نیست.

فنگ‌ شویی در حمام واقع در منطقه فنگ شویی فلز

وجود یک حمام در باگوای غرب یا شمال غرب آنچنان بد نیست، باگواهای بدتر دیگری برای فنگ شویی حمام در خانه وجود دارد. حمام ها دارای عنصر غالب فنگ شویی المان آب هستند که می تواند فنگ شویی المان آهن را تضعیف کند.

فنگ شویی در حمام که درب آن ر وبه‌ روی اتاق خواب است

اگر درب حمام دقیقا رو به‌ روی تخت شما باشد، باید حتما مانعی غیر قابل مشاهده ( یا قابل مشاهده ) بین اتاق خواب و حمام تعبیه کنید. این دو راه، روش های خوبی هستند که شما بتوانید یک فنگ شویی خوب را در ذهن خود ایجاد کنید.

فنگ‌ شویی در حمام

فنگ شویی یک آینه روی در حمام، آیا واقعا به آن احتیاج دارید؟

یک آینه روی در حمام از طرف بیرون خوب است، چون مانع ورود انرژی به داخل حمام و در نتیجه مانع تخلیه انرژی می شود. فکر می کنید که برای داشتن فنگ شویی خوب، آیینه روی در حمام را لازم دارید؟

آیا باید فنگ شویی در حمام داشته باشید؟

این واقعیت که حمام یک منطقه چاش برانگیز است به این معنا نیست که شما به خوبی از آن مراقبت نمی کنید. مهم است بفهمیم که حمام همیشه تخلیه انرژی دارد و مهم نیست که محل آن کجاست. با کاهش یا تضعیف باگوای منطقه ای که حمام در آن واقع شده است، کمکی به شما نمی شود، بلکه وضعیت را بدتر هم می کند.


بیشتر بخوانید: فنگ شویی ثروت؛ جذب ثروت با کمک نمادهای فنگ شویی ثروت


 بدترین محل فنگ شویی حمام

درحالی که در بسیاری از روش ها برای حمام فنگ شویی بدی گزارش شده است، باز هم در مکان هایی می توان فنگ شویی بدتر و یا بهتری برای حمام داشت. همانند فنگ شویی همه چیز، برای فنگ شویی حمام هم لایه های زیادی به منظور ارزیابی میزان بد بودن آن وجود دارد، به علاوه این که روش های فنگ شویی خوب زیادی وجود دارد تا با استفاده از آن، بتوانید تغییر انرژی و خنثی سازی هر تاثیر منفی موجود در یک حمام چالش برانگیز را انجام دهید.