اگر شما به دنبال خرید یا ساخت خانه جدید هستید، ممکن است بخواهید برای موقعیت خانه در ساختمان و البته ارتباط آن با محیط اطراف، از تعیین محل فنگ شویی منزل استفاده کنید. بعضی از کارشناسان بر این باورند که جهت گیری خانه در زمین و کیفیت جغرافیایی منطقه اطراف آن، از طرح داخلی خانه به منظور ایجاد فنگ شویی خوب از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله از بخش روانشناسی دکتر سلام به بررسی فنگ شویی طراحی و ساخت خانه جدید می پردازیم.

در نظر گرفتن چی در فنگ شویی ساخت خانه جدید

در ابتدا، صرف نظر از این که یک زمین خالی یا یک خانه پیش ساخته را خریداری کرده اید، بسیار مهم است که به کیفیت چی خود زمین توجه کنید. آیا سایت ساختمانی و مناطق اطراف به نظر پر جنب و جوش می آیند؟ آیا دارای پوشش گیاهی و پر از سرزندگی است؟ زمینی که خشک و فاقد پوشش گیاهی است، نشانی از چی پایین یا بازدارنده است. سایت ساختمانی ای را در نظر بگیرید که بخشی از یک منطقه در حال توسعه باشد.

فنگ شویی برای ساخت خانه جدید

بهترین موقعیت مکانی فنگ شویی جایی است که زمین مجاور خانه (حیاط پشتی یا ملک همسایه) کمی بالاتر از زمین رو به روی خانه باشد. این موضوع برگرفته از نماد سنتی فنگ شویی موقعیت مکانی لاک پشت (یکی از حیوانات نمادین فنگ شویی) است، که حمایت و پشتوانه خوبی برای منزل شما ارائه می دهد.

یک فنگ شویی بد زمانی است که زمینی شیبدار پشت خانه داشته باشیم یا حیاط پشتی، پایین تر از منطقه ی جلویی خانه باشد.

چیدمان و طراحی در ساخت خانه جدید

در فنگ شویی کلاسیک، شکل ایده آل حیاط و جایگاه خانه، زمانی که از بیرون به فضای جلویی خانه نگاه می کنید، به شرح ذیل است:

1) فضای جلوی خانه:

این فضا که به عنوان ققنوس شناخته می شود، باید فضایی باز باشد تا به چی خوب اجازه جمع شدن و تغذیه خانه را بدهد.

2) سمت راست خانه:

این قسمت که به فضای اژدها معروف است، بایستی مقداری بالاتر از سمت چپ باشد تا توانایی حمایت و کامیابی را داشته باشد.

3) سمت چپ خانه:

این فضا که به ببر معروف است باید کمی پایین تر از سمت راست خانه باشد.

4) پشت خانه:

فضای لاکپشت است که باید یک حیاط پشتی بلند باشد (در فنگ شویی کلاسیک، این ناحیه به طور ایده آل به شکل کوهستان است).

فنگ شویی برای ساخت خانه جدید

محوطه سازی و طراحی خانه

یک نقشه ساختمانی که در دو طرف تخت است به عنوان یک فنگ شویی بد در نظر گرفته نمی شود، اما با دستکاری طراحی خانه می توان یک چارچوب فنگ شویی بهتر را ایجاد کرد. برای مثال، نصب دودکش در سمت راست خانه، سمت راست را بالاتر خواهد برد. به طور حتم محوطه سازی، فنگ شویی خوبی را ایجاد می کند، و در این مورد، یک درخت سرزنده بلند یا تعداد بیشتری درخت در سمت راست خانه، تاثیر فنگ شویی مشابهی ایجاد خواهد کرد.

به طور مشابه، یک حیاط پشتی شیبدار یا حیاطی که پایین تر از حیاط جلویی باشد، ممکن است با ایجاد تراس یا حفر حوضچه های باغبانی اصلاح گردد.

شکل زمین در فنگ شویی ساخت خانه جدید

اما درباره شکل زمین، یک مربع طبیعی یا شکل مستطیل بهترین فنگ شویی در نظر گرفته می شود. این اشکال اجازه جمع آوری و تجمع هماهنگ انرژی ها را می دهند. بدترین شکل فنگ شویی، محل های ساختمانی مثلثی شکل هستند یا محل های بسیاری که یا گوشه ها را از دست داده اند و یا دچار تغییر شکل شده اند.

فنگ شویی برای ساخت خانه جدید

همچنین زمانی که حیاط پشتی و یا فضای پشت خانه از فضای جلویی خیلی بزرگتر باشد، بهترین موقعیت خواهد بود. در فنگ شویی کلاسیک، این به عنوان سعادت محسوب می شود، زیرا اجازه می دهد انرژی های ثروت در ورودی جلویی خانه تجمع کنند.

آب نماها

بسته به این که آب نماها کجا قرار دارند، می توانند روی فنگ شویی کلی خانه تاثیر مثبت یا منفی داشته باشند.

1) آب نما های بزرگ (بزرگتر از خانه) زمانی که خیلی به خانه نزدیک باشند به عنوان یک فنگ شویی بد در نظر گرفته می شوند.

2) آب نمایی مانند دریاچه، رودخانه، یا استخر، در جلوی خانه، به عنوان یک فنگ شویی فوق‌العاده در نظر گرفته می شود.

زمانی که محل ساختمان شما نزدیک به آب است، بهتر است خانه را طوری طراحی کنید که ورودی جلویی رو به آب باشد، البته اگر این امکان وجود داشته باشد.

فنگ شویی برای ساخت خانه جدید

راهکارهای دیگر برای فنگ شویی ساخت خانه جدید

برخی از متخصصان فنگ شویی راهکارهای دیگری برای انتخاب محل مناسب ساختمان و موقعیت یابی خانه ارائه می کنند:

1) از شعاع سمی ای که مسقیم به سمت خانه شما می آید دوری کنید، از جمله تقاطع خیابان، قلعه کلیسا و ساختمان های بلند.

2) در حوزه های نزدیک شاو چی یا همان چی منفی مانند گورستان ها، محل دفن زباله، بیمارستان ها و یا زندان ها، ساخت و ساز نکنید.

3) از بن بست ها دوری کنید، چراکه می تواند انرژی چی درگذر را جمع کند و اجازه ندهند که به راحتی وارد خانه شما شود.

4) از خانه های موجود در انتهای خیابان دوری کنید، زیرا جایی است که انرژی چی به شکل کنترل نشده ای به آن جا سرازیر می شود.


بیشتر بدانید: