سخنی-با-والدین1

خشونت های رفتاری معضل این روزهای والدین شده است بطوریکه در یک پنجم دختران و 1 در 7 مورد از پسران دچار اختلال روانی هستند


به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام، مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد الگوهای رفتاری در نوجوانان بسیار تغییر کرده است و برخی عوامل سبب ایجاد ناهنجاری و رفتارهای خشونتی در آن ها شده است.

خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، آمار ها نشان می دهند یک در شش نوجوانان آمریکایی حداقل یک بار در اورژانس دیده میشود و رفتارهای خشونتی در آن ها دیده می شود.

مطالعات نشان می دهند رفتار والدین نیز حتی سبب ایجاد این آسیب روانی می شوند و نوجوانان را درگیر مشکلات زیادی می کنند.

محققان با بررسی نزدیک به 4100 نفر از نوجوانان 14 تا 20 متوجه شدند،که یک پنجم دختران و 1 در 7 مورد از پسران دچار اختلال روانی هستند و مبتلا به خشونت های رفتاری هستند.

دکتر ویجی سینگ، از دانشگاه مرکز آسیب میشیگان و گروه طب اورژانس، در انتشار اخبار مجله گفت: تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان در حال حاضر دچار خشونت هستند و دست به کار های پر خطر می زنند.

عوامل مرتبط با خشونتمی تواند با مواد مخدر ارتباط مستقیمی داشته باشد و منجر به افسردگی شود.است.