230365_834شارلوت هنگامی که مورد حمله راکون قرار گرفته تنها 3 ماه داشت که این حیوان خانگی بخشی از بینی، گونه و گوش این کودک را جویده بود.هم اکنون به کمک پزشکان توانست صاحب یک گوش جدید شود

دختر بچه شجاعی که توسط راکن در زمان کودکی مورد حمله قرار گرفت اکنون در آرزوی داشتن یک جفت گوشواره است.

شارلوت پانس در آوریل 2002 در پی حمله یک راکون یک گوش و قمستی از صورت خود را از دست داد.

پزشکان متخصص بیمارستانی در مشیگال با کاشت قسمتی از غضروف ریه‌ی وی در زیر پوست دست وی توانستند گوش از دست رفته وی را بازسازی کنند.

این عمل در چند روز آینده برای دختر 12 ساله‌ که در آرزوی داشتن گوشواره است، به تحقق میرسد.

شارلوت هنگامی که مورد حمله راکون قرار گرفته تنها 3 ماه داشت که این حیوان خانگی بخشی از بینی، گونه و گوش این کودک را جویده بود.

230366_544230367_758