aboutdiabe_600x450

پژوهشهای علمی بروی متابولیسم  یاخته های  استرومال بیانگر این است که متابولیسم  این سلولها که از بقیه  سلولها  مراقبت  می کنند، در بوجود آوردن  بیماریها  تاثیر  دارد.  تحقیق و توجه به پژوهشهای  متابولیسم سلولهای استرومال  قادر است  شیوه های  درمانی جدیدی را بر بیماریهایی مثل  دیابت، بیماریهای التهابی و سرطان بگشاید.

 این تحقیق توسط محققان  انستیتو تحقیقات علوم حیات VIBو KU Leuvenانجام شد و نتایج آن در مجله ی Natureمنتشر گردید.

پرفسور  Peter Carmelietمی گوید: بررسی اجمالی این مقاله  یک شوک  برای مطالعه ی  بیشتر در زمینه ی سلولهای استرومال بود.

متابولیسم سلولهای سرطانی با جزئیات دقیق در طول دهه های متوالی برای یافتن روشهای  درمانی این بیماری انجام شده است درحالیکه  تحقیقات متابولیکی بروی سایر سلولهای مهم مانند سلولهای استرومال و سلولهای ایمنی  آنچنان که باید مورد توجه  قرار نگرفته اند. مطالعات  متابولیکی  بروی  این سلولهای می تواند اهداف جدیدی برای  درمان  بیماریهای  نظیر دیابت،  بیماریهای التهابی  وسرطان  را فراهم کند.

متابولیسم  سلولهای استرومال

 سلولهای  استرومال  سلولهای  محافظتی در بدن هستند و یکی از مهمترین  انواع  سلولهای  محافظتی،  سلولهای اندوتلیال می باشند  که جدار داخلی عروق خونی را  می پوشانند. عروق خونی اکسیژن و مواد مغزی  را به سلولها حمل می کنند. سلولهای  ایمنی به باکتریها  و ویروسها  برای خروج آنها از بدن  حمله میکنند. هر یک از انواع  سلولها برای انجام وظایف خود نیاز به  انواع مختلفی  مواد غذایی برای تبدیل  به انرژی و مواد مغذی دارند که به آن متابولیسم سلول گفته می شود. حال دانشمندان دریافتند که در مواردی مانند سرطان، دیابت و بیماریهای التهابی، منابع و فرایندهای فرآوری غذا در سلولهای اندوتلیال و سایر سلولهای محافظتی  دچار اختلال می شود. این مسئله سبب می گردد سلولهای  اندوتلیال به تشکیل بیش از حد  عروق خونی جدید (آنژیوجنز) بپردازند که موجب رشد  تومور بصورت  تهاجمی  می شود این رشد برای تأمین  مواد مغذی مورد نیاز سلول صورت می گیرد.

 پژوهش ها در زمینه ی  سرطان  درطی 15 تا 20 سال گذشته تقریباً منحصراً بروی متابولیسم  سلولهای  سرطانی  متمرکز بوده است. به علت  تمرکز  بروی سلولهای  سرطانی، تلاش برای بررسی  سلولهای  مهم  دیگر مانند  سلولهای  اندوتلیال  و سلولهای  ایمنی  در حاشیه قرار گرفته است.

 تمام شواهد نشان می دهد که با تحقیق بروی متابولیسم سلولهای  استرومال- سلولهای اندوتلیال و سلولهای  سیستم  ایمنی- می توان گزینه های درمانی جدیدی را نه تنها برای سرطان  بلکه برای  دیابت  و بیماریهای  التهابی دیگر ابداع کرد. همچنین برای  بهبود  درمانهای  موجود  برای سرطان  لازم است به بررسی   سلولهای  استرومال  توجه بیشتری  شود.

 درحقیقت  مهار کننده های رگزایی  که برای مبارزه  با سرطان استفاده  می شوند به دلیل مقاومت بیمار به این  داروها دارای اثر بخشی مطلوبی نیستند. استراتژیهایی که در آن عروق  خونی از طریق  محدود کردن انرژی  در دسترس این سلولها یا محدودیت در واحدهای  ساختاری سازنده ی آنها فلج شوند ، بسیار امیدوار کننده به نظر می رسند. با توجه به نیاز مبرم به درمانهای جدید و موثر، امید است  که تمرکز علمی در آینده  به این زیر بخش از  تحقیقات پزشکی و دارویی  تغییر جهت یابد.

منبع-http://diabetestma.org