Mother together with the son. Tenderness, love and care.اعتماد به نفس همان نظر، باور و عقیده ای است که ما نسبت به خودمان داریم.رشد،تقویت وافزایش آن در فرزندمان بستگی به خودمان دارد

ايجاد اعتماد به نفس در كودك ممكن است کمی دشوار به نظر برسد، اما این احساس پايه‌های آينده‌ فرزندتان را پی می‌ريزد، زمانی كه بايد چيزهای تازه را به تنهايی تجربه كند. اگر می‌خواهید اعتماد به نفس کودکتان را افزایش دهید، به نکته‌های زیر توجه کنید.

·        یک نوع بازی خلق کنید. برای مثال به نوبت یک جمله بسازید: «من خوشحالم زیرا….»

·        یک جدولی که مراحل رشد و پیشرفت کودک را نشان می‌دهد، تهیه کنید.

·        لباس‌های قدیمی را دور بیاندازید و بگویید: «تو چقدر بزرگ شده‌ای.»

·        عکس‌های کودکی او را قاب و از دیوار آویزان کنید.

·        به او بگویید که انجام کاری جدید او چقدر اهمیت دارد، حتی اگر کوچک باشد.

·        جای پاها و دست‌های او را با رنگ روی کاغذ پرینت کنید.

·        به او اجازه دهید تا با در درست کردن آلبوم کودکی‌اش به شما کمک کند و آنچه دوست دارد را انجام دهد.

·        ترازویی تهیه کنید تا کودک مدام خودش را وزن کند.

·        او را به درست کردن مجله تصویری یا هر چه به آن علاقه دارد، تشویق کنید.

·        به او بگویید هر روز احساساتش را بیان و آنها را ضبط کند.

·        بگذارید کشویی که لوازم مورد علاقه‌اش را در آن گذاشته، تزیین کند.

·        با عروسک‌های خیمه شب بازی با او بازی کنید تا احساساتش را در قالب آن بیان کند.

·        به او اجازه دهید تا در کارهای ساده خانه به شما کمک کند.

·        به او کمک کنید تا آدرس و شماره تلفن خانه را یاد بگیرد.

·        به او یک بالش دهید تا در مواقع عصبانیت، او را به جای دیگران تنبیه کند.

·        از آثار نقاشی و دیگر هنرهای کودکتان یک شاهکار بسازید.