images

نوشیدن آب فراوان در افطار موجب بی حالی،‌ ضعف و درد معده می‌شود همچنین خوردن سریع مواد غذایی و متعاقب آن پر شدن ناگهانی معده یکی از مهمترین علل بروز ضعف در روزه داران است

گفت: انتخاب ناصحیح مواد غذایی در وعده افطار و سحر، بروز ضعف و بی‌حالی بعد از این وعده‌ها را به دنبال دارد. از آنجایی که مصرف مواد غذایی حاوی قندهای ساده، ترشح سریع انسولین و به دنبال آن کاهش قند خون را به دنبال دارد، فرد دچار حالاتی مثل بی‌حالی و عرق می‌شود.

حسین‌زاده ادامه داد: در مواردی عرق، تهوع و استفراغ و بی‌حالی بعد از وعده افطار و سحر را به عنوان سندروم داپینگ معرفی می‌کنند. این سندروم بیشتر در افرادی که مشکلاتی در دستگاه گوارش دارند، مشاهده می‌شود و کمتر مربوط به نوع تغذیه افراد است.
این متخصص تغذیه توصیه کرد: انتخاب کربوهیدراتهای پیچیده و همچنین غلات سبوسدار، ماکارونی سبوسدار مانع بی‌حالی و افت قند خون پس از افطار و سحر می‌شود و از آنجایی که این قند‌ها به تدریج آزاد می‌شوند، فرد در طول روز دچار افت قند خون نمی‌شود. به علاوه مصرف مواد غذایی سبوسدار، به علت اینکه دیرتر از معده خارج می‌شوند، فرد را سیر نگه می دارند.