diabets

بزرگسالانی که دچار دیابت نوع 2 هستند و تحت جراحی گاسترکتومی لوله ای یا اسلیو گاسترکتومی از  روش لاپاروسکوپی قرار گرفتند دو سال  بعد  از جراحی بهتر از اشخصی  که تحت مراقبت های استاندارد دیابت هستند قادر به کنترل بیماری و قند خون خود می باشند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد 76 درصد از بیمارانی  که به این روش  جراحی شده اند توانستند استفاده از داروهای دیابت را کاهش دهند درحالیکه در بیماران گروه غیرجراحی یا کنترل تنها 26 درصد قادر به کاهش مصرف داروهای دیابت خود شدند. نتایج این تحقیق در نشست مشترک انجمن غدد درون ریز و انجمن غدد آمریکا ارائه شد.

دکترPietra Greenbergمتخصص غدد می گوید: درحال حاضر گزینه ی درمانی دیگری برای افراد مبتلا به چاقی ابداع شده است که می تواند به کاهش وزن و کنترل دیابت این افراد کمک نماید گاسترکتومی لوله ای یا اسلیوگاسترکتومی  یک روش کمتر تهاجمی و جدید برای کوچک کردن معده است که محبوبیت زیادی به عنوان یک گزینه ی درمانی کاهش وزن بدست آورده است. مطالعات قبلی در این زمینه نشان می دهد بیماران چاق دیابتی که تحت این عمل جراحی قرار گرفته اند دو سال پس از جراحی نتایج بهتری نسبت به افرادی که در گروه غیر جراحی به عنوان گروه کنترل  طبقه بندی شده اند  کسب کرده اند.

دکتر Greenbergوهمکارانش به مقایسه ی  پرونده های پزشکی 53 سرباز مبتلا به دیابت نوع 2 از سال 2010 تا 2014 پرداختند. 30 نفر از این بیماران تحت جراحی لاپاروسکوپی گاسترکتومی  لوله ای  قرار گرفتند و 23 نفر از آنها  درمانهای استاندارد دیابت را برای کنترل  قندخون  خود ادامه دادند. اما این گروه هیچ درمانی برای کاهش وزن دریافت نکردند. شرکت کنندگان تقریباً همگی مرد بودند و از 29 تا 80 سال سن داشتند و بطور متوسط  به مدت 10 سال به دیابت مبتلا بودند.

 دکتر  گرینبرگ می گوید: افراد گروه کنترل درطول مدت 2 سال پیگیری  هیچ گونه کاهش وزنی  نداشته و بنابراین تغییری در نمایه ی توده ی بدنی این افراد یا BMIآنها مشاهده نشد. درطی دو سال  پس از جراحی گاسترکتومی لوله ای، مقدار نمایه ی توده ی بدنی این افراد از 41 به 34  kg/m2کاهش  یافت.

 مقدار هموگلوبین  A1Cکه شاخصی  برای کنترل  قندخون  در طی چند ماه گذشته است نیز بطورقابل توجهی در دو گروه متفاوت بود. مقدار هموگلوبین A1Cبطور متوسط از 7.25قبل از جراحی به 5.98درصد درگروه جراحی کاهش یافت اما در گروه کنترل (غیر جراحی ) مقدار هموگلوبین  A1Cپس از دو سال تغییر چشمگیری نکرد.

 همانطور که انتظارمی رفت کاهش وزن پس از جراحی با کاهش نیاز به دارو از جمله  انسولین  در 76 درصد از بیماران همراه بود. دکتر گرینبرک  می گوید: این تحقیق  فواید روش  جراحی کاهش وزن از جمله گاسترکتومی لوله ای را بر بهبود نتایج دیابت بخصوص درمقایسه با روشهای  محافظه  کارانه ی مدیریتی  کاهش وزن پررنگ تر کرد.

او می افزاید: با این وجود بهبود شاخصهای کنترل دیابت در پایان دو سال به یک حالت ثابت می رسد، جراحی ممکن است راه حل دائمی  برای بهبود کنترل دیابت نباشد اما این روش دارای مزایای فوری است  که به نظر می رسد بیمار را در مسیر زندگی  سالمتری  درآینده  قرار می دهد.

منبع-http://diabetestma.org