COVIDIEN

یکی از عارضه های مهم پس  از صدمه و یا جراحی های لگن و اندام تحتانی لخته شدن خون در رگ های عمقی است که  قادر است  به آمبولی ریوی منجر شده و مشکلات زیادی را برای بیمار ایجاد کند. طبیب  همه  تلاش  خود را میکند که لخته بوجود نیاید اما  در صورت بروز لخته یکی از شیوه های درمانی، از بین بردن آن است.

اخیرا شرکت Covidien نوعی کاتتر یا لوله قابل انعطاف را ارائه کرده که میتوان آن را از راه وریدهای سطحی اندام به وریدی که در آن لخته تشکیل شده هدایت کرد. این کاتتر از درون لخته عبور داده میشود. سپس در دو طرف لخته دو بالون متسع شده و مسیر رگ خونی را مسدود میکنند.

سپس داروی حل کننده لخته به درون کاتتر تزریق شده تا در بین دو بالون ریخته شود. بدین صورت لخته خونی در مجاورت مستقیم دوزهای بالایی از دارو قرار گرفته و بدین ترتیب لخته، بسیار بهتر و با مصرف داروی کمتر و در نتیجه عوارض جانبی کمتر از بین میرود. این کاتتر همچنین میتواند لرزش داشته باشد تا بدین وسیله حل شدن لخته به توسط دارو را تسریع کند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir