4_010_Probiotics720

محققان با آزمایش بروی موشها (rats) بیان کردند  که  استفاده از پروبیوتیکها به مدت یک ماه  به  کم شدن   چربی در کبد کمک می کند. این تحقیقات قدمی به جلو برای مبارزه با بیماری کبد چرب بدون الکل (NAFLD) خواهد بود که با  اضافه وزن و  امراض دیابت ارتباط دارد. دانشمندان اسپانیایی قادر شدند  با بکارگیری از سه پروبیوتیک به کاهش تجمع چربی درکبد موشها( rat)کمک کنند.

تجمع چربی در کبد استئاتوز (steatosis)نام دارد و به منزله ی مرحله ی اول در بیماری  کبد چرب غیرالکلی است که با چاقی ودیابت مرتبط است. با توجه به شیوع این دو بیماری  (چاقی ودیابت)، بیماری کبد چرب غیر الکلی NAFLDیک مشکل بهداشتی است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده است.

میکروارگانیسم های زنده  یا مرده

پروبیوتیکها میکروارگانیسم هایی (باکتری یا قارچ) هستند که چنانچه با دوز مناسبی مصرف شوند بروی سلامت افراد تأثیرات مفیدی بر جا می گذارند. معمولاً وقتی صبحت از میکروارگانیسم ها می شود ارگانیسم های زنده در نظر گرفته می شوند اما مفهوم  پروبیوتیک ها گسترده تر از میکروارگانیسم های زنده می باشد و شامل میکروارگانیسم های مرده و یا حتی برخی از اجزاء آنها است که می توانند خواص پروبیوتیکی را به نمایش گذارند.

محققان دانشگاه گرانادا با سه گونه از میکروارگانیسم ها که توسط انستیتوی ملی پاستور تهیه شده بود تحقیقات خود را به انجام رساندند:

·        Lactobacillus paracasei CNCM I-4034

·        Bifidobacterium breve CNCM I-4035

·        Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4036

 در طی اولین آزمایشاتی که بروی افراد سالم داوطلب انجام گردید، محققان نشان دادند که هر سه ی این گونه ها قابل تحمل بوده و برای مصرف انسان ایمن هستند.

دراین مطالعه، این سه گونه به مدت 30 روز به تغذیه ی موشهای Zucker ratsافزوده شد. این موشها با دستکاری  ژنتیکی مستعد چاقی بودند(جهش در ژن کد کننده ی گیرنده ی لپتین یا خود لپیتن – هورمونی که به ارگانیسم حس سیری را منتقل می کند).

 نویسندگان مقاله می گوید: استفاده از گونه های  پروبیوتیکی درموشهای Zuckerسبب گردید مقادر بسیار کمتری  چربی درکبد (بیشتر آنها تری گلیسرید ) نسبت به موشهای تغذیه شده با دارونما تجمع یابد.

این یافته های جدید همراه با کاهش مولکولهای پیش التهابی(عامل نکروز تومورآلفا، اینترلوکین6و لیپوساکارید )در سرم موشهایی که به رژیم  غذایی آنها به مدت  30 روز گونه های پروبیوتیک افزوده  شده بود، نشاندهنده ی تأثیرات مفید استفاده از پروبیوتیک ها است. محققان می گویند: بیماری کبد چرب با مصرف پروبیوتیکها درمان نمی شود اما از این میکروارگانیسم ها می توان به عنوان درمان حمایتی با سایر درمانها برای کاهش تجمع چربی در کبد استفاده نمود.

منبع-http://diabetestma.org/