implant

صدمات و  امراض مغزی قادرند  مانع انتقال پیام های عصبی در راه  سلول های مغزی شوند و این  قادر است  سبب ازبین  رفتن حافظه و یا نا توانایی در به خاطر سپردن  رویدادها شود.

 در آزمایشگاه Lawrence Livermore National Laboratory محققان در حال ساخت ایمپلنت های عصبی هستند که میتواند پیام های عصبی را که در مغز تولید میشوند ضبط کرده و آنها را به قسمت های دیگر مغز ارسال کند. به این ترتیب میتوان قسمت های آسیب دیده مغز را بای پس کرده و قسمت های سالم آن را به هم متصل نمود.

فعلا از این وسیله برای مطالعه روند حافظه در مغز استفاده میشود. وسیله مورد نظر میتواند 64 کانال اطلاعات را از طریق یک زوج مجموعه پرتراکم الکترود انتقال دهد. یک قسمت خارجی که به دور گوش بسته میشود میتواند با ایمپلنت ارتباط داشته و اطلاعات را از آن دریافت کند و فعالیت آن را تحت کنترل داشته باشد.

بدین ترتیب محققان میتوانند اطلاعات را از مغز گرفته و به آن بدهند و این پیشرفت بزرگی در زمینه ارتباط مستقیم ابزارهای الکترونیک با مغز است. آنها امیدوارند تا به این وسیله انتقال پیام های عصبی در مغز را تسهیل کرده و موجب برگشت حافظه در کسانی شوند که به هر علتی مسیر این انتقال را از دست داده اند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir